Saksbehandler Kristiansand

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Brukerdialog avdeling Innland har ansvaret for produksjonen knyttet til hele skatte- og
avgiftsmanntallet, med unntak av skatt knyttet til utland og
storbedrift.     
Avdelingen består av
fem seksjoner, 56 grupper og mer enn 1100 medarbeidere. Avdelingen har
ansvar for å tilrettelegge og følge opp egenfastsettinger, vi foretar
myndighetsfastsettinger , utvidede kontroller, saks- og
klagebehandling, faglig styring og regelverksutvikling og vi arbeider
etter en risikobasert tilnærming.

Vi er en gruppe med 21 medarbeidere som jobber med skatt og særavgift og holder til på Kjøita i Kristiansand. Den utlyste stillingen vil bli knyttet mot skatt. Skattekontoret i Kristiansand har totalt ca 130 medarbeidere.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som

 • rådgiver (kode 1434) fra kr 420 000 - kr 500 000 eller 
 • skatterevisor (kode 1223), fra kr 439 000 - 520 000 eller
 • spesialrevisor (kode 1224)    fra kr 550 000 – 650 000 

Avlønning avhengig av kvalifikasjoner. 

For stillingene skatterevisor og spesialrevisor kreves karakteren C eller bedre i fagene revisjon, årsregnskap, skatterett og rettslære. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • Revisor. Høyere utdanning på bachelornivå -  Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • kompetanse innen revisjon, skatt og mva  
 • Kontrollkompetanse
 • kommunikasjonsferdigheter
 • digital kompetanse

Personlige egenskaper

 • endringsvillig og fleksibel
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • løsningsorientert og evne til å tenke nytt
 • tenker helhetlig og tar initiativ 
 • gode evner til å uttrykke deg skriftlig og muntlig
 • analytisk, strukturert og jobber selvstendig
 • gjennomføringsevne

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.05.2019

Arbeidssted: Kristiansand

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Kjøita 42
4630 Kristiansand

Kontaktperson:
Kai Kollstad
Tlf: 481 18 877

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler