Saksbehandler - midlertidig stilling

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2400 årsverk og er etatens største enhet.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Har du lyst til å behandle skattemeldinger for lønnstakere og pensjonister? 

Da håper vi at du søker på midlertidig stilling som saksbehandler med umiddelbar oppstart og varighet til 31.12.2021. Vi søker deg som har høy arbeidskapasitet og raskt kan sette deg inn i nye arbeidsoppgaver og rutiner. 

Innland har som oppgave å sikre kvalitet på fastsetting av skatt og avgift, samt følge opp særskilte områder med risiko for manglende etterlevelse av skatte- og avgiftsreglene.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Alle intervjuer gjennomføres i utgangspunktet digitalt.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408), fra kr 420 000 - kr 520 000 avhengig av kvalifikasjoner.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske
søknaden. 

Kvalifikasjoner

 • Du har påbegynt høyere utdanning innenfor økonomi. God erfaring kan i enkelte tilfeller kompensere for utdanning.
 • Du må ha erfaring innenfor saksbehandling i offentlig sektor, fortrinnsvis fra Skatteetaten. 
 • Du må beherske norsk, både skriftlig og muntlig.    

Personlige egenskaper

 • Du evner å levere raskt med god kvalitet.
 • Du har gode digitale ferdigheter.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 21.09.2021

Arbeidssted: Lillestrøm

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Tærudgata 16
2004 Lillestrøm

Kontaktperson:
Ann-Marit Sundhagen
Tlf: 915 15 499

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler