Saksbehandler- Nasjonalt Ankomstsenter i Råde

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

UDI skal sørge for en regulert innvandring til Norge. Nå trenger vi flere saksbehandlere til vårt team innen beskyttelse på Nasjonalt ankomstsenter i Råde. Avdeling for Beskyttelse behandler sakene til alle som søker beskyttelse i Norge, og senteret på Råde er sentralt i mottak av asylsøkere.

Som saksbehandler er hovedoppgaven å intervjue søkerne og å fatte vedtak etter utlendingsloven. Målet er at flest mulig skal få saken sin behandlet mens de oppholder seg på senteret, slik at de raskt kan bosettes, eller reise tilbake til hjemlandet. I tillegg har senteret en viktig beredskapsfunksjon og skalerer opp ved høye ankomster, med plass til 1000 beboere. Rundt 150 medarbeidere fra ti ulike virksomheter har arbeidsplassen sin her. UDIs team for «Nye asylsøkere» består i dag av 22 medarbeidere. Teamet samhandler tett med de andre aktørene på senteret, spesielt med Politiets Utlendingsenhet.

Et sentralt mål for UDI er å forenkle tjenestene våre, samtidig som vi ivaretar rettsikkerheten til alle som har en sak hos oss. Derfor ønsker vi medarbeidere som blir motivert av å jobbe for helhetlige løsninger i forvaltningen, og som ser muligheter i ny teknologi.

UDI er en organisasjon med stor variasjon i sakstyper og antall søkere. Vi er opptatt av å mobilisere og justere innsatsen etter situasjonsbildet. Som saksbehandler hos oss må du derfor regne med å behandle andre type saker og bytte av team innad i UDI.

Vi som jobber i UDI er engasjerte i samfunnsoppdraget vårt og i å møte brukerne på en god og profesjonell måte. Hvis dette høres ut som noe for deg, vil vi gjerne høre fra deg.

Vi tilbyr

 • Vi er en innovativ virksomhet som legger stor vekt på å utvikle og forbedre alle saksprosessene vi har, gjennom betydelig medarbeiderinvolvering
 • Du blir en del av en organisasjon med høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere
 • Vi holder til i lokalene til Nasjonalt ankomstsenter i Råde, med gode arbeidsbetingelser som fleksitid, mobil arbeidsplass og trening i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner som rådgiver i lønnsspennet 500 000- 560 000)/seniorrådgiver i lønnsspennet kr 550 000- 650 000 brutto per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse

Du er velkommen! 
UDI er en arbeidsplass med stort mangfold. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV» og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.    

 

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap eller relevante samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fag. En kombinasjon av bachelor og lang relevant erfaring, kan kompensere for kravet om master
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Du er engasjert i og har interesse for samfunn og politiske prosesser 

Det vil være en fordel med:

 • Relevant arbeidserfaring fra for eksempel utlendingsforvaltningen eller annen offentlig forvaltning
 • Språkkunnskap innenfor relevante språk 

Personlige egenskaper

 • Å sette deg inn i andres situasjon motiverer og interesserer deg
 • Du kan tilpasse kommunikasjonen til forskjellige mottakere 
 • Du liker å jobbe strukturert og metodisk for å avdekke relevant informasjon
 • Du jobber analytisk og strukturert for å få oversikt og å legge grunnlag for gode beslutninger
 • Du identifiserer deg med UDI’s kjerneverdier; menneskeverd, profesjonalitet og helhet 

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 06.12.2022

Arbeidssted: Råde

Arbeidsgiver:
UDI
Mosseveien 58
1640 Råde

Kontaktperson:
Nina Ø. Skaugvolldal
Tlf: +4793818757

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler