Saksbehandler (rådgiver/seniorrådgiver)

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no
Har du lyst til å kunne bo i Narvik og omegn og jobbe med nasjonale oppgaver og delta i nasjonale prosesser på et viktig samfunnsområde? Nå har du en unik mulighet til å jobbe med spennende og utfordrende problemstillinger!

Region- og mottaksavdelingen (RMA) har drift av statlige mottak for asylsøkere som hovedoppgave. Dette innebærer etablering av statlige mottak gjennom avtaler med driftsoperatører, dimensjonere mottaksplasser i forhold til behov, utvikle kvalitet og standard for mottaksarbeidet, og differensiere mottakstilbudet for ulike beboergrupper, samt å sikre en god økonomiforvaltning på mottaksfeltet. I mottakssystemet bor det for tiden ca. 3.000 personer fordelt på i underkant av 30 asylmottak spredt over hele landet. Avdelingen har også oppgaver knyttet til assistert retur og tilbakevending. Avdelingen har rundt 130 medarbeidere fordelt på enheter i Oslo, Gjøvik, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Narvik.

Regionkontor Nord ligger i Narvik og har 10 ansatte. Kontoret har ansvar for mottak i Nordland, Troms og Finnmark. Kontoret har ansvar for opp- og nedbygging av mottakskapasiteten og oppfølging av asylmottak i regionen. Videre har Regionkontor Nord har et nasjonalt ansvar for søknader om økonomiske ytelser for beboere i mottak, og bistår i utvikling av regelverket på området.

Regionkontoret har et nært samarbeid med kommuner og andre sektormyndigheter, og mottak/driftsoperatørar. Vi har også et nasjonalt ansvar for koordinering av samtaler med asylsøkere som har fått avslag på sin søknad. Kontoret samarbeider med Regionkontor Sør om saksbehandling av søknader om tilskuddsmidler til aktiviteter for barn i mottak over hele landet.

Regionkontor Nord har nå en ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Du får mulighet til å jobbe i et spennende tverrfaglig arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

Varierte, spennende, utfordrende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
En virksomhet med et av Norges viktigste samfunnsoppdrag, som er preget av høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere.
Vi har fem ukers ferie, fleksitidsordning og mulighet for å trene i arbeidstiden
Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (stillingskode 1434/1364) i lønnsspennet kr 472 000 - 615 900 brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.
Attester/vitnemål må legges inn i portalen sammen med søknaden.
Søkere som blir innkalt til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

I samsvar med offentleglova kan en søker bil offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Kvalifikasjoner

Du må ha høyere utdanning fra høgskole eller universitet. Det er ønskelig med mastergrad. Bachelorgrad med relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende mastergrad.
Det er nødvendig med saksbehandlererfaring, fortrinnsvis fra offentlig forvaltning.
Kjennskap til relevant regelverk innenfor offentlig forvaltning, som forvaltningsloven, offentleglova, personvern, m.m.
Gode IKT-kunnskaper.
Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
Det er ønskelig med erfaring fra systematisk forbedringsarbeid.

Personlige egenskaper

Du har gode analytiske evner og er løsningsorientert
Du liker og evner å jobbe selvstendig, samtidig som du har gode samarbeidsevner
Du er effektiv, initiativrik, har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
Du setter deg raskt inn i nye problemstillinger
Du er god på å kommunisere
Du bidrar til et godt arbeidsmiljø
Det vil bli lagt vekt på god samfunnsforståelse, forståelse for politiske prosesser og evne å se helheten i fagområdet
Du har interesse og forståelse for hvordan bruke og utvikle IKT-verktøy i arbeidet ditt
Du er omstillingsdyktig og ønsker å arbeide mot felles mål
Vi søker personer som kan identifisere seg med UDIs kjerneverdier – menneskeverd, profesjonalitet, helhet

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 12.08.2019

Arbeidssted: Narvik

Arbeidsgiver:
Regionkontor Nord
Sleggesvingen 15
8514 Narvik

Kontaktperson:
Veronica Mikkelborg
Tlf: 900 40 944

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler