Saksbehandler - Surnadal

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Ønsker du å jobbe i Skatteetaten der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver?
Da kan du være den medarbeideren vi søker etter!

Divisjon Brukerdialog skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle
tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har
rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.
 
Brukerdialog avdeling Innland har ansvaret for kvalitet
og oppfølging knyttet til hele skatte- og avgiftsmanntallet, med unntak
av skatt knyttet til utland og storbedrift.  Vi
har landsdekkende oppgaveløsning og har en risikobasert tilnærming der målet er
å sikre god etterlevelse.  Avdelingen består av 5 seksjoner,
56 grupper og mer enn 1100 medarbeidere.
 
Surnadal Skattekontor søker etter  3 nye fremtidsmedarbeidere som er læringssøkende, positive og nysgjerrige.
Vi har et godt arbeidsmiljø og gruppen er sammensatt av personer med
variert alder og bakgrunn. Det er stor frihet til å planlegge
arbeidsdagene selv og du vil kunne jobbe både selvstendig og i team. Det
er god variasjon av oppgaver og vi ønsker å være tett på brukerne
våre. Kontoret arbeider med kvalitet og oppfølging av skattemelding for
pensjonister, lønnstakere og næringsdrivende. Skattekontoret utfører både
veiledning, informasjon, fastsettelse- og kontrollarbeid innen ulike områder.
Vi har også ansvar for lokal publikumsveiledning.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

 

Vi tilbyr

 •  muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som  rådgiver (1434)  420 000 - 540 000 , avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.        
    

Kvalifikasjoner

 • 3-4 årig relevant utdanning fra universitet/høyskole med, fortrinnsvis bachelor eller høyere, med fag innen f.eks. jus, økonomi, kommunikasjon og informasjonsarbeid eller samfunnsfag. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • Gode digitale ferdigheter og erfaring
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk
 • Erfaring fra veiledning og/eller informasjonsarbeid er ønskelig
 • Erfaring fra saksbehandling i offentlig forvaltning vil være en fordel, men nyutdannede er også velkomne til å søke

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evnen til å skape engasjement 
 • Interessert i mennesker og evner til å tilrettelegge for ulike behov
 • Endringsorientert og tilpasningsdyktig sett mot etatens skiftende rammevilkår
 • Positiv, nysgjerrig og engasjert lagspiller for fremtidsrettet oppgaveløsning 
 • Du identifiserer deg med Skatteetatens verdier: profesjonell, imøtekommende og nytenkende.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.05.2019

Arbeidssted: Surnadal

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Bårdhaugvegen 1
6650 Surnadal

Kontaktperson:
Olaus Nordvik
Tlf: 71 65 70 53

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler