Saksbehandler til Avgiftsseksjonen i Moss

Skatt øst er én av fem regioner i Skatteetaten og består av Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland. Vi er ca 1500 medarbeidere. Vårt arbeidsfelt er delt inn i funksjonsområdene veiledning, fastsetting, kontroll og rettsanvendelse, skattekrim og innkreving. Vi er en moderne etat som satser sterkt på utvikling av medarbeidere, organisasjon og teknologi. Våre medarbeidere har en sammensatt bakgrunn som samlet representerer en unik kompetanse.

Avgiftsseksjonen i Fastsettingsavdelingen søker en medarbeider til Refusjonsgruppen i Moss. Gruppen behandler søknader fra utenlandske næringsdrivende som søker refusjon av norsk merverdiavgift. Arbeidet krever gode kunnskaper i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Refusjonsgruppens arbeidsoppgaver er landsdekkende, og omfatter også refusjon av merverdiavgift til ambassader og internasjonale organisasjoner, samt forvaltning av den forenklede registreringsordningen for utenlandske tilbydere av elektroniske tjenester til privatpersoner i Norge (VOES).

Skatteetaten er under omorganisering, men det er besluttet at Refusjonsgruppens oppgaver fortsatt skal være i Moss.

Vi ber om at CV med vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

Faglig utvikling blant dyktige medarbeidere
Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
Kompetanseutvikling
Fleksitid og betalt overtid
En raus personalpolitikk
Trim i arbeidstiden
Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger
Lønnes som førstekonsulent/rådgiver (kode 1408/1434) kr 404 000 – 537 700, avhengig av kvalifikasjoner
Stillingen har 6 måneders prøvetid

Generelt:
Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Kvalifikasjoner

3 årig høyskoleutdanning, fortrinnsvis innen økonomi/regnskap/jus
Det er nødvendig med gode kunnskaper og ferdigheter i engelsk skriftlig og muntlig
Det er ønskelig med erfaring i bruk av engelsk i arbeid eller studier

Personlige egenskaper

God skriftlig fremstillingsevne
Evne til å arbeide selvstendig
Analytisk
Strukturert
Evne til å ta initiativ og tenke nytt
Utpregede evner til samarbeid for felles oppgaveløsning

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 27.05.2018

Arbeidssted: Moss

Arbeidsgiver:
Skatt øst
Vogtsgate 17
1532 Moss

Kontaktperson:
Lasse Markhus
Tlf: 477 08 649

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler