Saksbehandler Tønsberg

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Brukerdialog avdeling Innland har ansvaret for produksjonen knyttet til hele skatte- og avgiftsmanntallet, med unntak av skatt knyttet til utland og storbedrift. 

Avdelingen består av fem seksjoner, 56 grupper og mer enn 1100 medarbeidere. Avdelingen har ansvar for å tilrettelegge og følge opp egenfastsettinger, vi foretar myndighetsfastsettinger, utvidede kontroller, saks- og klagebehandling, faglig styring og regelverksutvikling og vi arbeider etter en risikobasert tilnærming.

Seksjon 3 gruppe 9 i Tønsberg består i dag av 25 medarbeidere som jobber spesielt med etterlevelse og risikoarbeid knyttet til merverdiavgift, samt at vi betjener skranken ved Skattekontoret i Tønsberg. Vi har et godt arbeidsmiljø og gruppen er sammensatt av personer med med variert alder og bakgrunn. Stillingen vil gi deg mulighet til å arbeide for å bedre etterlevelsen til skattepliktige virksomheter og personer, herunder informere og veilede. Du vil kunne jobbe både selvstendig og i team. Det er god variasjon av oppgaver og vi ønsker å være tett på brukerne våre.

    

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408) eller rådgiver (kode 1434) , fra kr 420 000 – kr 540 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse på minimum bachelor nivå innen f eks økonomi/kommunikasjon og service eller annet
 • Det forutsettes god skriftlig og muntlig fremstillingsevne 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Like å være kontakt med mennesker og å yte service i et hektisk miljø
 • Ha et brukerfokus  
 • Pedagogiske evner 
 • Evne til å se helhet og å tilegne seg virksomhetsforståelse
 • Være fleksibel og ha lyst til å være med på en utvikling sammen med oss for å nå Skatteetatens mål 
 • Kunne jobbe strukturert og selvstendig med tildelte oppgaver 
 • Gjennomføringsevne 

Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.05.2019

Arbeidssted: Tønsberg

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Anton Jenssens gate 8
3125 Tønsberg

Kontaktperson:
Anita Frellumstad Nilsen
Tlf: +47 934 25 852

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler