Saksbehandler - vikariat

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Har du økonomisk utdannelse, noe relevant erfaring og ønsker å jobbe i Skatteetaten i Oslo? Da kan du være den medarbeideren vi søker etter! 

Vi har ledig et 2-årig vikariat som saksbehandler med snarlig tiltredelse. Vi søker en medarbeider som er læringssøkende og positiv til vårt kontor i Oslo.

Gruppen har et landsdekkende ansvar for merverdiavgift med meldingsbehandling. Gjennom arbeidsform og samarbeid i skatteetaten er det avgjørende å ha fokus på en helhetlig tenking ut mot aktør slik at vi håndterer disse på en god måte. Samarbeidsformer som fremmer effektiv saksbehandling og likebehandling står her sentralt. Medarbeider vil ha arbeidsoppgaver innenfor skatte- og avgiftsforvaltning med hovedvekt på merverdiavgift. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408) eller rådgiver (kode 1434), fra kr 420 000– kr 540 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha relevant høyere økonomisk utdanning på minimum bachelornivå. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • Relevant erfaring fra arbeid med merverdiavgift vil bli vektlagt.
 • Evne og interesse for å lære seg og bruke fagssystemer og andre informasjonskilder.

Personlige egenskaper

 • God muntlig og skriftlig formulerings- og formidlingsevne på norsk og engelsk
 • Engasjert og løsningsorientert lagspiller for framtidsrettet og helhetlig oppgaveløsning 
 • Fleksibel, endringsorientert og tilpasningsdyktig
 • Trives i et til tider hektisk arbeidsmiljø med høyt arbeidstempo

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.08.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Schweigaards gate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Tone O. Gladheim
Tlf: 452 00 349

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler