Saksbehandlere avd. Bidrag og tilbakebetalingI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innkreving har det landsdekkende ansvaret for statlig innkreving og er Norges største statlige innkrevingsmiljø med rundt 700 årsverk. Divisjonen skal sikre at skatter, avgifter og andre krav betales til rett tid og skal forvalte og utvikle den statlige innkrevingen. Divisjonen har også faglig oppfølging av de kommunale skatteoppkreverne.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Avdeling Bidrag og tilbakebetaling har 115 ansatte. Vi er lokalisert i Bjørnevatn, 10 km fra Kirkenes i Sør-Varanger kommune. Vi har i oppgave å kreve inn underholdsbidrag og feilutbetalte ytelser fra NAV  i inn- og utland. I forbindelse med innkrevingen har vi status som særnamsmann.

Vi  har ledig 5 faste stillinger.

 Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier. 

 Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

 

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Stillingene lønnes som  førstekonsulent (1408)/rådgiver (1434), fra kr 449 300 til 532 300 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Hvis du bor og arbeider i Finnmark har du mulighet for sletting av ti prosent av opprinnelig studielån (maksimalt kr 25 000 per år) samt lavere skatt. 

 

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse minimum bachelorgrad. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. God muntlig fremstillingsevne på engelsk 
 • Relevant erfaring med innkreving eller saksbehandling er ønskelig
 • Erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel
 • Veiledningskompetanse er en fordel 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Strukturert, med evne til å holde fokus
 • Løsningsorientert
 • Effektiv
 • Fleksibel 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 31.12.2019

Arbeidssted: Bjørnevatn

Arbeidsgiver:
Innkreving, Skatteetaten
Grubeveien 4
9910 Bjørnevatn

Kontaktperson:
Helene Bertelsen
Tlf: 31 01 08 55

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler