Saksbehandlere - grunnlagsdata

Førstekonsulenter / rådgivere / seniorrådgivere søkes til Avdeling for Fastsetting, Seksjon skatt 1, gruppe GLD Grimstad

I Skatt sør, avdeling Grimstad, sitter en gruppe som har et landsdekkende ansvar for innsamling og kontroll av data som ligger til grunn i selvangivelsen. Pr i dag består enheten av 18 ansatte.

For å styrke arbeidet med oppfølging og analyse av materiell kvalitet på verdipapirordninger, skal gruppen utvides med 2 ansatte. Ordninger som inngår i oppfølgingen er bla; CRS/FATCA, verdipapirfond, aksjesparekonto, valutalån, andre finansprodukter (ETN, Warrants, tegningsretter etc.).

Skatteetaten er i omstilling, og går fra 1.1.2019 over til landsdekkende oppgaveløsning. Dette kan medføre endringer i stillingens oppgaver og ansvarsområder.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver
kompetanseutvikling
fleksitid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.
Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408) / rådgiver (kode 1434) / seniorrådgiver (kode 1364), (kr 430.000 – kr 620.000) avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. De første 6 månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

utdanning på masternivå (300 studiepoeng) eller bachelornivå (180 studiepoeng). Relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning.
god kunnskap om finansprodukter (fond, aksjesparekonto, derivater, obligasjoner etc.)
gode analytiske evner

Personlige egenskaper

ha evne til å arbeide selvstendig og være pådriver for utvikling
være løsningsorientert
trives med å jobbe i team
gode samarbeidsevner
god til å kommunisere muntlig og skriftlig, både norsk og engelsk

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 30.06.2018

Arbeidssted: Grimstad

Arbeidsgiver:
Skatt sør
Jon Lilletunsvei 1
4879 Grimstad

Kontaktperson:
Hans Kristian Søfteland
Tlf: 912 46 384

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler