Saksbehandlere innen Innkreving av merverdiavgift

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

Vi søker etter 2 saksbehandlere i Trondheim til gruppen som har et landsdekkende ansvar for innkreving av merverdiavgift. Arbeidet innebærer bruk av et variert antall virkemidler, herunder tvangsfullbyrdelse og sikring av krav. Arbeidsdagen er variert og hektisk, med god mulighet for å påvirke egne prioriteringer.
Statlig innkreving ventes å ha en stor endringsagenda de nærmeste årene og riktig kandidat vil kunne være med å påvirke dette. 

Gruppen består av 18 medarbeidere som har hovedansvar for innkreving av merverdiavgift for egen portefølje.  

Skatteetatens verdier er Profesjonell, Imøtekommende og Nytenkende. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.   

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger
 • Stillingen lønnes som rådgiver(kode1434), fra kr 429.000– kr 525.000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes 

Kvalifikasjoner

 • Minimum treårig høyskole innen økonomi/administrasjon, fortrinnsvis bachelorgrad. Særlig relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig i norsk og engelsk
 • Erfaring med bruk av ulike typer IT verktøy  
 • Fordel med erfaring fra saksbehandling, fortrinnsvis fra offentlig forvaltning
 • Fordel med erfaring fra innkreving/inkasso 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
 • Er strukturert, har evne til å jobbe både i team og på standardiserte måter 
 • Høy arbeidskapasitet og leveranseevne
 • Initiativrik og løsningsorientert
 • Imøtekommende og serviceinnstilt  

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.08.2019

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Innkreving, Skatteetaten
Kongensgate 87
7012 Trondheim

Kontaktperson:
Ann Kristin Leinum
Tlf: 90075574

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler