Saksbehandlere innen innkreving av merverdiavgift

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

Vi søker etter 2 nye medarbeidere. Har du lyst å jobbe med innkrevingsoppgaver, bidra med løsninger og gode dialoger i møte med våre skyldnere og samarbeidspartnere?

Innkrevingsgruppa i Tromsø tilhører seksjon 2  i Avdeling Skatt og Avgift.  Gruppa består av 17 medarbeidere og er sammensatt av jurister, økonomer og etatsutdannede. Hovedoppgaven er offentlig innkreving av merverdiavgift, tvangsmulkt og en del andre kravstyper som innkreves i MVA-systemet. 

Skatteetatens verdier er Profesjonell, Imøtekommende og Nytenkende. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.    

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som stillingsbetegnelse rådgiver (kode 1434), fra kr 429 000 – kr 540 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Noe reisevirksomhet må beregnes 

Kvalifikasjoner

 • minimum 3 årig  høgskole  innen økonomi /regnskap, fortrinnsvis bachelor. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både norsk og engelsk
 • du har god IT kompetanse 
 • fordel med erfaring fra ulike digitale løsninger  
 • fordel med kjennskap til saksbehandling og offentlig forvaltning 

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • initativrik, være engasjert og  løsningsorientert
 • liker å jobbe selvstendig og i team
 • evne til å planlegge, strukturere og organisere ditt arbeid 
 • høy arbeidskapasitet og leveringsevne 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.08.2019

Arbeidssted: Tromsø

Arbeidsgiver:
Innkreving, Skatteetaten
Hjalmar Johansens gate 21
9007 Tromsø

Kontaktperson:
Gjertrud Bjørnstad
Tlf: 91862493

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler