Saksbehandlere innen Innkreving, til vårt kontor i Bjørnevatn I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innkreving har det landsdekkende ansvaret for statlig innkreving og er Norges største statlige innkrevingsmiljø med rundt 1 200 årsverk. Divisjonen skal sikre at skatter, avgifter og andre krav betales til rett tid og skal forvalte og utvikle den statlige innkrevingen.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Avdeling Bidrag og tilbakebetaling har 115 ansatte. Vi er lokalisert i Bjørnevatn, 10 km fra Kirkenes i Sør-Varanger kommune. Vi har i oppgave å kreve inn underholdsbidrag og feilutbetalte ytelser fra NAV  i inn- og utland. I forbindelse med innkrevingen har vi status som særnamsmann.

Vi har ledig 5 faste stillinger.

Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du identifiserer deg med våre verdier.  

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.  

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • raus personalpolitikk
 • medlemskap i statens pensjonskasse
 • stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) fra kr. 451.000 - 540.000  avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.
 • Hvis du bor og arbeider i Finnmark har du mulighet for sletting av ti prosent av
  opprinnelig studielån (maksimalt kr 25 000 per år) samt lavere skatt. 

Generelt   

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.     

Noe reisevirksomhet kan påberegnes  

Kvalifikasjoner

 • utdannelse minimum bachelorgrad. Internasjonalegrader må være godkjent av NOKUT 
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk
 • erfaring fra offentlig forvaltning og veiledningskompetanse er en fordel
 • relevant erfaring med saksbehandling er ønskelig
 • relevant erfaring med innkreving er ønskelig  

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • strukturert og har evne til å holde fokus
 • løsningsorientert
 • effektiv
 • fleksibel

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 01.12.2020

Arbeidssted: Bjørnevatn

Arbeidsgiver:
Innkreving, Skatteetaten
Grubevegen 4
9910 Bjørnevatn

Kontaktperson:
Helene Bertelsen
Tlf: 450 33 324

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler