Saksbehandlere med interesse for utlendingsfeltet

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no
Utlendingsdirektoratet (UDI) søker etter saksbehandlere til faste og midlertidige stillinger (vikariater). UDI behandler blant annet søknader om beskyttelse (asyl), familieinnvandring, arbeidstillatelser, studie, visum, permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap. Videre behandler vi også saker om tilbakekall og utvisning. Stillingene vil være tilknyttet et eller flere av ovenstående fagfelt. 

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag for Norge 
 • Opparbeidelse av solid kompetanse og erfaring fra saksbehandling innen offentlig forvaltning 
 • Et mangfoldig, godt og engasjerende arbeidsmiljø som er preget av høy faglig kompetanse 
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid 
 • Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) i lønnsspennet 474 500 - 507 400 brutto pr. år. To prosent trekk til Statens pensjonskasse sikrer deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikring.  

Attester og vitnemål må du legge inn i portalen sammen med søknaden din. Søkere som blir kalt inn til intervju, må ta med originale, eller bekrefta kopi av attestar og vitnemål.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsetting, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi kalle inn minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si å bli positivt særbehandla på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om krava på Arbeidsgiverportalen. 

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkryssingene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine. 

UDI skal flytte til nye lokaler på Helsfyr (https://valleforalle.no/valleview/) våren 2021. 

I samsvar med offentleglova kan navnet ditt som søker offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet. 

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap eller relevant samfunnsvitenskapelig retning. Humanistiske fag med relevant fagbakgrunn kan også bli vurdert
 • Svært god formidlingsevne i engelsk og norsk, både muntlig og skriftlig 
 • God digital forståelse og kompetanse 
 • Det er en forutsetning med god samfunnskunnskap og kulturforståelse 

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som: 

 • har stor arbeidskapasitet og er opptatt av å oppnå resultater med god kvalitet 
 • kan ta gode beslutninger og selvstendige avgjørelse 
 • er empatisk og trives godt i dialogen med ulike brukere 
 • har gode samarbeidsevner og egenskaper som bidrar til å utvikle et godt arbeidsmiljø 
 • tar initiativ til forbedringer og er nysgjerrig på digital utvikling 
 • er fleksibel og positiv til endring 

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet. 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 29.11.2020

Arbeidssted: OSLO

Arbeidsgiver:
UDI
Hausmannsgate 21
0032 OSLO

Kontaktperson:
Anette Hundere Karlsen
Tlf: 94505685

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler