Saksbehandlere med interesse for utlendingsrett, migrasjon og innvandring

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no
Region- og mottaksavdelingen i UDI søker nå etter en saksbehandler til Innsatsenheten i Trondheim. Enheten består av en leder og 10 saksbehandlere. Per i dag jobber enheten med oppgaver tilknyttet Oppholdsavdelingen (som søknader om norsk statsborgerskap, veiledning av søkere, samt forhåndsvarsel om tilbakekall av statsborgerskap) og oppgaver tilknyttet Asylavdelingen (asylintervju og vedtak i asylsaker).

Arbeidsoppgaver og avdelingstilhørighet kan endre seg over tid som følge av at enheten er et innsatsteam.

Vi tilbyr

Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. Solid kompetanse og erfaring fra saksbehandling innen offentlig forvaltning
Et mangfoldig, godt og engasjerende arbeidsmiljø
Fleksibel arbeidstid og sommertid
Medlemskap og gode lånevilkår i Statens Pensjonskasse
Stillingen lønnes som førstekonsulent (stillingskode 1408) i lønnsspennet 449 400 til 480 600 (bruttolønn), eller som rådgiver (stillingskode 1434) i lønnsspennet 464 800 til 524 200. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.
I samsvar med offentleglova kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Kvalifikasjoner

Master i rettsvitenskap eller samfunnsvitenskapelige fag. Humanistiske fag med relevant fagbakgrunn kan også vurderes
Meget gode norskkunnskaper kreves, både skriftlig og muntlig
Det er en fordel med erfaring fra arbeid og/eller kompetanse innen offentlig forvalting, folkerett, menneskerettigheter, utlendingsrett og/eller flyktningrett
Det er en fordel med god samfunnskunnskap og kulturforståelse
Kopi av attester og vitnemål legges inn i søkerportalen når du søker på stillingene. Har du utdanning fra utlandet ber vi om at du legger ved godkjenning fra Nokut.

Personlige egenskaper

Du må ha høy arbeidskapasitet og være kvalitetsbevisst
Du må være motivert for å jobbe med enkeltsaksbehandling i UDI
Du må ha evne til å yte god service i møte med UDIs brukere
Du må ha gode kommunikasjonsevner og like å jobbe tett med mennesker
Du må være fleksibel og engasjert, og du må ha evne til å ta initiativ for å bedre arbeidsprosesser og resultater
Du må ha gode samarbeidsevner og egenskaper som bidrar til å utvikle et godt arbeidsmiljø
Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 05.08.2018

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Region- og mottaksavdelingen - Innsatsenheten
Prinsensgt. 1
7013 Trondheim

Kontaktperson:
Øyvind Jensen
Tlf: 945 07 608

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler