Saksbehandlere med interesse for utlendingsrett, migrasjon og innvandring (vikariat)

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

RMA Innsatsenheten søker to vikarer til stillingen som saksbehandler. RMA Innsatsenheten er lokalisert i Statens Hus i Prinsensgate i Trondheim sentrum, og består av en leder og 12 saksbehandlere. Enheten arbeider for tiden i hovedsak med oppgaver tilknyttet Oppholdsavdelingen i UDI, og behandler søknader etter utlendingsloven og statsborgerloven. Arbeidsoppgaver kan endre seg over tid som følge av at enheten er et innsatsteam.

Vikariatet har varighet ut 2019, med mulighet for forlengelse. Oppstart avtales nærmere med leder.

 

Arbeidsoppgaver

 • Behandling av enkeltsaker der utlendingsloven eller annet relevant lovverk, forvaltningsloven og internasjonale konvensjoner er sentrale rettskilder
 • Kontakt med UDIs eksterne samarbeidspartnere, for eksempel politi, utenriksstasjoner og andre aktører i utlendingsforvaltningen
 • Veiledning og andre oppgaver knyttet til service overfor våre brukere
 • Bidra til å utvikle effektive arbeidsprosesser og jobbe aktivt med forbedringsarbeid
 • Andre arbeidsoppgaver kan bli aktuelle ut fra behov

 

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap eller samfunnsvitenskapelige fag. Humanistiske fag med relevant fagbakgrunn kan også bli vurdert
 • Veldig gode norskkunnskaper og gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Det kan bli aktuelt med en skrivetest for å vurdere søkere opp mot dette kravet
 • Det er en fordel med god samfunnskunnskap og kulturforståelse
 • Det er en fordel med erfaring fra offentlig forvalting, folkerett, menneskerettigheter, utlendingsrett og/eller flyktningrett
 • Høy digital kompetanse vil være en fordel

Kopi av attester og vitnemål legges inn i søkerportalen når du søker på stillingene. Har du utdanning fra utlandet må du legge ved godkjenning fra Nokut.

 

Personlige egenskaper

Du må:

 • ha høy arbeidskapasitet, være resultatbevisst og samtidig være kvalitetsbevisst
 • være motivert for å jobbe med enkeltsaksbehandling i UDI
 • ha evne til å yte god service i møte med UDIs brukere
 • ha gode kommunikasjonsevner og like å jobbe tett med mennesker
 • være fleksibel og positiv til endring
 • ha evne til å ta initiativ for å bedre arbeidsprosesser og resultater
 • ha gode samarbeidsevner og egenskaper som bidrar til å utvikle et godt arbeidsmiljø

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju

 

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Solid kompetanse og erfaring fra saksbehandling innen offentlig forvaltning
 • Et mangfoldig, godt og engasjerende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid
 • Medlemskap og gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens Pensjonskasse.  Stillingen lønnes som rådgiver (stillingskode 1434) i lønnsspennet 464 800 til 524 200. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

I samsvar med offentleglova kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Søknadsfrist: 20.01.2019

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Region- og mottaksavdelingen
Prinsensgate 1
7013 Trondheim

Kontaktperson:
Øyvind Jensen
Tlf: 945 07 608

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler