Saksbehandlere/veiledere

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Kontoret i Namsos har for tiden 11 medarbeidere. Hovedoppgaven for kontoret i Namsos er fastsetting av skatt. Kontoret har også ansvar for ID-kontroll og annen veiledning av publikum.  Våre nye medarbeidere vil jobbe med alle oppgaver som gruppen har ansvar for. Stillingene er tillagt varierte, interessante og utfordrende arbeidsoppgaver.

Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer i stillingens oppgaver og ansvarsområder. Noe reisevirksomhet må påregnes. Vi ber om
at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den
elektroniske søknaden.                                                  

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger  

Stillingen lønnes som rådgiver (kode1434) fra kr 420 000 -  kr 540 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.                            

Kvalifikasjoner

 • 3-4 årig relevant utdanning fra universitet/høyskole, fortrinnsvis bachelor eller høyere, med fag innenfor f.eks. jus, økonomi, kommunikasjon og service eller samfunnsfag. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • du må ha gode IKT-kunnskaper, samt tallforståelse
 • du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk. Språkkunnskaper ut over engelsk er også ønskelig.
 • erfaring fra veiledning og/eller informasjonsarbeid er ønskelig
 • erfaring fra saksbehandling i offentlig forvaltning vil være en fordel, men nyutdannede er også velkommen til å søke

Personlige egenskaper

 • du er engasjert og positiv
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å strukturere og planlegge arbeidet
 • trives med høyt arbeidstempo og er en bidragsyter til godt arbeidsmiljø
 • lærevillig, omstillingsdyktig og endringsorientert
 • evne til å arbeide både selvstendig og i team   

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.05.2019

Arbeidssted: Namsos

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Søren R. Thornæsveg 7
7800 Namsos

Kontaktperson:
Grethe Iversen Hestmo
Tlf: 958 58 677

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler