Saksbehandlerstillinger

NAV Innkreving (NAVI) har 138 ansatte. Fra 1.4.18 ble vi en del av Skatteetaten. Vi har til oppgave å kreve inn underholdsbidrag og feiltutbetalte ytelser fra NAV i inn- og utland. I forbindelse med innkrevingen har NAVI status som særnamsmann.

NAVI er lokalisert i Bjørnevatn, 10 km fra Kirkenes i Sør-Varanger kommune. Kommunen er i stor utvikling både næringsmessig og kulturelt, og har moderne infrastruktur og et bredt servicetilbud.

Som følge av oppsigelser og permisjoner har vi ledig 4 faste stillinger og 4 vikariater som saksbehandlere. Tiltredelse for både faste og vikariater er tidligst mulig etter 1.9.18. Vikariatene varer til 31.12.19.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes fra kr 421 700 til kr 464 800 avhengig av kvalifikasjoner. De første 6 mnd regnes som prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

bachelor fortrinnsvis fra økonomisk-, juridisk-, eller samfunnsfaglig studieretning. Særlig relevant saksbehandlererfaring kan kompensere for utdanningskravet
god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt god muntlig engelsk
personlige egenskaper som gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, god vurderingsevne, serviceinnstilling, effektivitet og selvstendighet

Relevant innkrevningsfaglig kompetanse, offentlig og privat saksbehandling, samt skriftlig engelsk vil bli vektlagt.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 04.07.2018

Arbeidssted: Bjørnevatn

Arbeidsgiver:
NAV Innkreving
Grubeveien 4
9910 Bjørnevatn

Kontaktperson:
Britt H.Rustad
Tlf: (+47) 907 62 969

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler