Samfunnsøkonom - trainee for deg med nedsatt funksjonsevne/hull i CV i kombinasjon med høyere utdanning

I avdeling for virksomhetsutvikling er det ledig en nyopprettet stilling som samfunnsøkonom. Vi er på jakt etter deg som er dyktig til å formulere deg både skriftlig og muntlig. Du vil ha en koordinerende og rådgivende rolle i forbindelse med søknader utredninger, analyser og lignende. Du vil med dette arbeidet bidra til å sikre at Kartverkets mål og strategier oppnås. 

Det er en fordel om du har interesse for både utredningsmetodikk og metode innen samfunnsøkonomisk analyse. Motiveres du også av å løse komplekse problemstillinger med ulike tilnærminger og innovativ tenking, er det deg vi er på jakt etter.

Din hovedarbeidsoppgave er å ha et faglig og koordinerende ansvar for samfunnsøkonomiske spørsmål og utfordringer i virksomhetsstyringen. Du skal bidra til å sikre høy kvalitet i Kartverkets leveranser. 
I avdeling for virksomhetsutvikling er vi i dag ni ansatte. Hos oss får du være med på utvikling av prosesser og systemer for virksomhetsstyring i Kartverket.. Arbeidssted for stillingen er vårt hovedkontor på Hønefoss, med mulighet for fleksible løsninger rundt hjemmearbeid. 

Stillingen er del av traineeprogrammet i staten, varer i to år, og er for personer med nedsatt funksjonsevne/hull i cv og høyere utdanning. Les mer  om traineeprogrammet på DFØ sine nettsider der det også er gjort rede for vilkårene for å delta i programmet. For å bli vurdert for stillingen, må du redegjøre for at du er i målgruppen for programmet og at du har en nedsett funksjonsevne eller hull i cv. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger du gir oss i søknaden, kan bli brukt til statistikk i samsvar med krav i personvernforordninga, artikkel 13 og 14.
Arbeidsplassen blir tilrettelagt for deg med særskilte behov. Stillingsprosenten kan tilpasses dersom du ikke kan arbeide fullt. Hovedkontoret vårt er på Hønefoss, men vi har 13 andre lokasjoner som også kan være aktuelle som fast arbeidssted.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i arbeidet med utarbeidelse av utredninger, gevinstrealiseringsplaner  og samfunnsøkonomisk analyse innenfor Kartverkets arbeidsområder med særlig fokus på fremtidige satsinger
 • Bidra til å utvikle og kvalitetssikre gevinstplaner
 • Gi råd om samfunnsøkonomiske vurderinger i større enkeltsaker
 • Bidra i arbeidet med å utvikle porteføljestyringen I Kartverket 
 • Bistå i etatsstyringsdialogen mellom Kartverket og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
 • Bidra til å utvikle god samfunnsøkonomisk kompetanse i  Kartverket ved å veilede og samle kunnskap
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen

Kvalifikasjoner

 • Du må ha høyere utdanning bachelor/mastergrad innen samfunnsøkonomi, siviløkonomi eller tilsvarende
 • Du må ha erfaring med utredninger og/eller samfunnsøkonomiske analyser
 • Du må ha erfaring med gevinstrealiseringsplaner
 • Du må ha svært gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig formuleringsevne

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra offentlig forvaltning 
 • Erfaring fra arbeid med porteføljestyring
 • Erfaring med forbedring og automatisering av prosesser
Personlige egenskaper
 • Evne til å jobbe selvstendig og tilegne deg nødvendig kompetanse 
 • Resultatorientert og målrettet
 • Gode samarbeidsevner og og evne til å byggge relasjoner til andre
 • Gjennomføringsevne med fokus på leveranser av høy kvalitet
 • Være utviklingsorientert og opptatt av å finne forbedringer

Vi tilbyr

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Deltakelse i statens traineeprogram med egen mentor
 • Fleksibel arbeidstid og tilrettelegging etter behov
 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver, fra kr 600 000 til 750 000 kr, avhengig av utdanning og erfaring
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse

Kartverket deltar i statens traineeprogram. Vi legger arbeidsforholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Den vi ansetter vil automatisk delta i et obligatorisk medarbeiderutviklingsprogram arrangert av DFØ, og du vil få en fadder hos oss.

For å bli vurdert til stillingen, må du bekrefte at du er i målgruppen ved å krysse av for nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Avkrysningene i webcruiter danner grunnlaget for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporter i sine årsrapporter.

Din kompetanse, motivasjon og arbeidsevne er viktigere enn funksjonsnedsettelse eller hull i CV. Vi gleder oss til å motta søknaden din. 

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.
Hovedkontoret ligger på Hønefoss. I tillegg har vi 13 kontorsteder fra Kristiansand i sør til Vadsø i nord, samt et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard.
I Kartverket legger vi vekt på tydelige retningsvalg, gode arbeidsbetingelser, kompetanseutvikling og karrieremuligheter.
Våre kjerneverdier er: Inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert. 

 

Søknadsfrist: 30.09.2021

Arbeidssted: Hønefoss

Arbeidsgiver:
Kartverket

Kontaktperson:
Ingvild Hopland, avdelingsdirektør virksomhetsutvikling
Tlf: 957 839 59

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler