Samfunnsviter/økonom

Vil du være med og forme morgendagens velferdssamfunn?

 

I budsjettseksjonen er det ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver.

 

Ansvarsområde

Budsjettseksjonen har ansvaret for å koordinere, kvalitetssikre og følge opp departementets arbeid med statsbudsjettet, og gi råd og veiledning til fagavdelingene og politisk ledelse på dette området. Sekretariatet for Beregningsgruppen for folketrygden ligger også i seksjonen.

 

Arbeidsoppgaver

Oppgavene er knyttet til arbeidet med statsbudsjett, hovedsakelig den løpende budsjettprosessen og analysearbeid. Seksjonens koordineringsrolle innebærer blant annet å legge til rette for gode prosesser, kvalitetssikre, samordne innspill og lage gode beslutningsgrunnlag for politisk ledelse. Avdelingen har en sentral rolle overfor fagavdelingene, politisk ledelse og Finansdepartementet i prosessen med utarbeidelse av de sentrale budsjettdokumentene.

 

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en medarbeider med utdanning på mastergradsnivå i samfunnsvitenskap eller økonomi. Du må ha evne til å arbeide analytisk og ha forståelse for politiske prosesser. God tallforståelse og skriftlig fremstillingsevne er nødvendig. Du må kunne takle arbeidspress, være nøyaktig og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Det er en fordel med relevant erfaring knyttet til arbeidet med statsbudsjettet og kjennskap til arbeids- og velferdssektoren.

For tilsetting som seniorrådgiver kreves det solid relevant erfaring fra arbeid med statsbudsjett, fortrinnsvis på departementsnivå.

 

Vi tilbyr

  • et sterkt fagmiljø

  • spennende arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom fag og politikk

  • fleksibel arbeidstid

  • gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse

  • lønnsspenn rådgiver kr. 475 000- 590 000

  • lønnsspenn seniorrådgiver kr. 510 000- 685 000

 

Generell informasjon

  • Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

  • Som IA-virksomhet legger departementet vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Søkere som opplyser om at de har redusert funksjonsevne, vil bli innkalt til intervju dersom de er kvalifisert for stillingen.

  • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøring.

  • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres.

 

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Grethe Karila på tlf: 918 31 430.

Søknadsfrist: 29.05.2018

Arbeidsgiver:
Arbeids- og sosialdepartementet

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler