Security Operations Engineer

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. 

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner har ca 1600 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

 Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.


 

Utfordring;  80.000 ansatte, 65.000 arbeidsstasjoner, 10.000 servere, 2.500 applikasjoner og et stadig eskalerende digitalt trusselbilde.
Sykehuspartner HF er Nordens største leverandør av IKT-tjenester til sykehus. Vi forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 200.000 enheter i nettet, operativt hele døgnet for brukere som i sin hverdag sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker.

Avdeling CERT (Computer Emergency Response Team) gjør tekniske og taktiske analyser av sikkerhetshendelser i hele Helse Sør-Øst. Avdelingen håndterer sikkerhetshendelser for alle regionens helseforetak, og har personell blant annet innenfor områdene nettverksanalyse, skadevareanalyse, samt logganalyse. Vi understøtter også Sykehuspartner HF sine øvrige sikkerhetsmiljø når det er nødvendig, og fungerer som rådgiver i sikkerhetsfaglige saker. Avdelingen samarbeider mye med andre CERT-miljøer, først og fremst i Norge, men også i utlandet.

Vi skal nå styrke vårt arbeide med perimetersikringen i Helse Sør-Øst, og etablerer som følge av dette et eget team som skal fokusere på Security Operations. Det er til dette teamet vi søker en guru på området skadevaredeteksjon og endepunktsbeskyttelse. Du vil få ansvar for det som trolig er Norges mest omfattende løsning for dette, bestående av ledende løsninger på området. 

Sykehuspartner CERT er på en reise mot en mer agil arbeidsform, så langt inspirert av både SCRUM, Kanban og DevOps. Slik vi ser det , er mer automasjon og raskere produksjonssetting av nye kapabiliteter kritisk for å holde tritt med utviklingen, både i det digitale rom, og hos helseforetakene vi understøtter med våre tjenester.

Om Sykehuspartner CERT: Sykehuspartner CERT skal bidra til å redde liv gjennom å trygge de digitale helsetjenestene i Helse Sør-Øst. Sykehuspartner CERT gjør tekniske og taktiske analyser av sikkerhetshendelser i hele Helse Sør-Øst. Avdelingen håndterer sikkerhetshendelser for alle regionens helseforetak, og har personell blant annet innenfor områdene nettverksanalyse, skadevareanalyse og logganalyse. Vi understøtter også Sykehuspartners øvrige sikkerhetsmiljø når det er nødvendig, og fungerer som rådgiver i sikkerhetsfaglige saker. Avdelingen samarbeider med andre CERT miljøer, først og fremst i Norge, men også i utlandet. Vårt viktigeste arbeidsverktøy er en Splunkbasert analyseplattform sammen med det som trolig er Nordens største løsning for nettverks- og endepunktsovervåkning.

 

Arbeidssted Oslo, Porsgrunn eller Grimstad. Oppgi i din søknad hvilken lokasjon som er aktuell for deg. Søknader bli behandlet forløpende. 

Vi tilbyr

 • En helt unik anledning til å jobbe med sikkerhet i et sterkt faglig miljø med høye ambisjoner
 • Muligheten til å forsterke informasjonssikkerhet og personvern i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Være med å løse svært komplekse problemstillinger som vil bedre og sikre samfunnskritiske helsetjenester for millioner av innbyggere
 • Være med å videreutvikle fagmiljøet i seksjonen
 • Et godt arbeidsmiljø med trivelige kollegaer med høy kompetanse
 • Gode arbeids- og pensjonsvilkår
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Moderne kontorlokaler med god tilgang til kollektivtransport

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med drift av sikkerhetsløsninger i større miljøer. 
 • Minimum 3 år relevant erfaring fra tilsvarende stilling. Nyutdannede vil ikke bli vurdert for denne stillingen
 • Generelt god teknisk forståelse
 • Erfaring med bruk av EDR verktøy
 • Erfaring med Linux og Windows operativsystemer.
 • Relevant høyere utdanning og arbeidserfaring.
 • Lengre relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Det er en fordel om du har noe erfaring med:
  • automasjons- og konfigurasjonsverktøy
  • arbeid gjennom REST API 
  • Splunk eller tilsvarende system for innsamling og analyse av logger
  • programmering med Python/JavaScript eller liknende
 • Bør kunne sikkerhetsklareres på nivå Hemmelig.

Personlige egenskaper

 • Initiativrik og nysgjerrig
 • Strukturert og analytisk
 • God gjennomføringsevne
 • Gode teamegenskaper
 • Du er flink til å dokumentere arbeidet du gjør, og ser verdien og viktigheten av god oppdatert dokumentasjon
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: Snarest

Arbeidsgiver:
Vil du være med å utvikle og drifte en av landets største sikkerhetsplattformer?
0275

Kontaktperson:
Sturla Grelland
sturla.grelland@sykehuspartner.no
Tlf: +4799545333

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler