Seksjonsleder Arkitektur helsepersonell

Avdeling Arkitektur søker etter en engasjert og målrettet leder til den nyopprettede seksjonen Arkitektur helsepersonell.

Avdeling Arkitektur har arkitekter som jobber med arkitektur innenfor ulike arkitekturdomener for de nasjonale e-helseløsningene. Våre arkitekter skal bidra til at våre løsninger tilfredsstiller kravene til moderne løsninger og at de realiseres på en effektiv og trygg måte. Avdelingen hører til i divisjon Sluttbrukerløsninger som består av rundt 200 dedikerte medarbeidere fordelt på de 6 avdelingene Innbyggertjenester, Helsepersonelltjenester, Helseanalyseplattformen, Helhetlig leveranse, Senter for test- og kvalitetssikring og Arkitektur.

Seksjon Arkitektur helsepersonell vil ha ansvar for å utvikle arkitekturleveranser for produkter som E-resept, Kjernejournal og Grunndata. Som leder vil du ha ansvar for å følge opp de ansatte og innleide konsulenter og sørge for at vi har rett kompetanse til å understøtte behovene i våre produkter som vi realiserer for helsesektoren.
Stillingen som seksjonsleder inngår i en ledergruppe representert med eget ansvarsområde.
Hovedoppgaven din være å veilede og lede medarbeidere med sterk teknologisk profil innen eksempelvis løsningsarkitektur, sikkerhetsarkitektur og informasjonsarkitektur. Det er en forutsetning at du har erfaring fra arkitekturarbeid, men det viktigste er at du har gode lederegenskaper.

Norsk helsenett står overfor en endringsreise, der du som leder får en sentral rolle. Du må kunne omsette behov hos våre kunder til gode tekniske løsninger. Det er viktig å gjøre dette i felleskap med organisasjonen for å realisere løsninger med felles retningslinjer og gjenbruk på tvers av løsningene.

Vi ser etter deg som brenner for faget, og som er engasjert når det gjelder å fremme gode løsninger til kunder og partnere. Norsk helsenett har et viktig samfunnsoppdrag, og det er derfor en fordel å ha forståelse av sektoren vi jobber for.

Arbeidsoppgaver

 • Veilede, lede og motivere medarbeidere
 • Personalansvar
 • Understøtte Norsk helsenetts fagstrategier og teknologiske endringsreise
 • Arkitekturarbeid i prosjekter og for våre produkter 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning fra høgskole eller universitet, minimum bachelornivå. Dokumentert og relevant erfaring kan kompensere
  for manglende formalkompetanse
 • Minst 5 års relevant arbeidserfaring som arkitekt der du har jobbet med utforming av informasjonsarkitektur og løsningsarkitektur
 • Minimum 3 års ledererfaring. Relevant ledererfaring fra prosjekt- eller teamledelse kan vurderes
 • Du må beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Opptatt av å yte god service, internt og eksternt
 • Evne til å se helhetsbilde og bidra til godt samarbeid på tvers av organisasjonsstruktur
 • Ambisiøs, positiv og glad i folk
 • Ser løsninger og bidrar aktivt til nytenkning og utvikling
 • Evne til å skape kvalitet i alle ledd

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling innenfor et fagfelt med stor samfunnsbetydning og stor offentlig interesse
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og hyggelige kolleger
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser
 • God pensjonsordning

I Norsk Helsenett lever vi etter våre verdier: Vi er nysgjerrige, vi har driv og vi bryr oss. Vi motiveres av visjonen om å knytte Helse-Norge sammen og å forenkle helsetjenesten.  

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Norsk helsenett er omfattet av sikkerhetsloven, og for ansatte i selskapet kan det potensielt bli aktuelt med sikkerhetsklarering. 

Norsk Helsenett er et statsforetak etablert og eid av Helse- og omsorgsdepartementet. Vår oppgave er å utvikle, forvalte og drifte nasjonale e-helseløsninger og infrastruktur. Vi sørger for sikker samhandling i helsesektoren. Kort sagt– vi knytter Helse-Norge sammen. Norsk Helsenett leverer også administrative tjenester innen anskaffelser, arkiv og IKT for etatene i helseforvaltningen. Blant våre kunder er alle helseforetakene og de private sykehusene, alle landets kommuner, alle fastleger og en rekke andre helseaktører og ulike tredjepartsleverandører. Vi er i dag om lag 650 ansatte, og har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor i Tromsø og Oslo. Les mer om oss på vår hjemmeside.

Søknadsfrist: 01.11.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Norsk Helsenett SF

Kontaktperson:
Anders Ravik, avdelingsdirektør arkitektur nasjonale løsninger
Tlf: 906 36 149

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler