Seksjonsleder Eksterne Tjenester

Sykehuspartner er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi betjener helseforetakene i Helse Sør-Øst med IKT, prosjekttjenester,  lønn og personal. Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse utvikler vi fremtidsrettede og effektive løsninger som bidrar til at 80.000 helsearbeidere får frigitt tid og ressurser til behandling av pasienter. Vi jobber målrettet innen tre fokusområder: Leveransekraft, verdi for kunden og best på helseteknologi. Slik strekker vi oss mot vår visjon:
En partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartners nye målbilde vektlegger tjenesteorientering med fokus på kostnadseffektivitet. Et av virkemidlene for å oppnå dette er å levere standard tjenestekomponenter fra interne og eksterne leverandører for å bygge enhetlige kundetjenester. Virksomhetsområdet Produksjon er ansvarlig for sikker og stabil drift og vedlikehold av avtalte tjenester til helseforetakene i Helse Sør-Øst, samt at disse leveres i henhold til SLA og på en mest mulig kostnadseffektiv måte. Virksomhetsområdet Produksjon består av fire avdelinger, hvor Basistjenester er avdelingen som er ansvarlig for å levere stabile og sikre infrastrukturtjenester (applikasjonsdrift, arbeidsflate, database, server, nettverk og telekommunikasjon). Seksjonen Eksterne Tjenester skal etablere et regime for å sikre at avdelingen leverer standard tjenestekomponenter, og at disse produseres kostnadseffektivt og i henhold til avtalt kvalitet.

Seksjonslederstillingen vil i mindre grad kreve høy/spiss IT-teknisk kompetanse, men god IT-kompetanse vil absolutt være en fordel i kombinasjon med gode administrative evner og anlegg. Siden leveransemodellen potensielt er under endring fra dagens situasjon, må du være motivert for å delta aktivt i utviklingen av seksjonen og bidra bredt i ivaretakelsen av seksjonens og avdelingens oppgaver. Du må trives med høyt tempo og ha evne til å lede og drive prosesser fremover. Du får mulighet til å påvirke og videreutvikle sentrale prosesser og strategier og samhandle tett med andre fagmiljøer.

Helse Sør-Øst vedtok i fjor å inngå en kontrakt med en ekstern partner om modernisering av IKT-infrastrukturen ved sykehusene. Denne sourcingprosessen er ikke ferdigstilt, men uansett utfall av prosessen vil rollen som seksjonsleder Eksterne Tjenester være en svært spennende stilling og utfordrende arbeidsoppgaver i årene fremover. Stillingen rapporterer til avdelingsleder for Basistjenester.

Vi tilbyr

En utfordrende og variert stilling i et spennende fagmiljø med dyktige kollegaer
Et spennende og kompetent miljø hos en av Norges største IKT-bedrifter.
Varierte arbeidsdager
Fleksible arbeidstidsordninger
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter avtale

Kvalifikasjoner

Ledererfaring med personalansvar fra større, komplekse IKT-organisasjoner
En god forståelse av organisasjonens rolle som tjenesteleverandør, og de tjenester som tilbys kunder/brukere
Forståelse for tjenesteleveransemodell og arbeidsfordeling
Erfaring fra store virksomhetskritiske IKT miljøer
Lang og relevant erfaring kan i noen tilfeller kompensere for utdanningskravet

Personlige egenskaper

Gode lederegenskaper
Strukturert og tillitsvekkende, handlekraftig og løsningsorientert
Resultatorientert, selvstendig og med fokus på omstilling
Dyktig til å kommunisere både muntlig og skriftlig
Evne til å utvikle og motivere andre
Evne til å kunne håndtere stress og periodisk høy arbeidsbelastning
Personlig egnethet vektlegges

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 11.02.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:

Hoffsveien 1D
0275 Oslo

Kontaktperson:
Yngve Strøm
Tlf: +4791791815

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler