Seksjonsleder for Levende bilder

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 580 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 680 millioner kroner.

Nasjonalbiblioteket ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

Den som tilsettes i stillingen skal lede seksjonen for levende bilder i avdeling Kulturarvdigitalisering. Seksjonen har 30 høyt kvalifiserte medarbeidere. Seksjonen jobber med digitalisering av film og video i mange ulike formater, både fra egen samling og fra samlinger i andre arkiv, bibliotek og museer i Norge. Seksjonen driver også et filmlaboratorium for analog bevaring av film, betjener film- og fjernsynsbransjen med utkopiering til nye produksjoner, betjener forskere med kopier fra samlingen, registrerer materiale i vårt forvaltningssystem, samt velger ut og klargjør materiale for kopiering eller digitalisering. Seksjonslederen har budsjett- og personalansvar for sin seksjon, og er ansvarlig for seksjonens måloppnåelse. Seksjonslederen inngår i ledergruppa i avdeling Kulturarvdigitalisering, og er også en del av Nasjonalbibliotekets utvidede ledergruppe. 

Vi tilbyr

Fast stilling i stillingskode 1407 avdelingsleder. Aktuell lønnsplassering er ltr. 71 - 80, som for tiden utgjør kr 677 000 - kr 839 900. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. 

Medlemskap i Statens Pensjonskasse. 

Kvalifikasjoner

Ryddig, åpen og trygg i lederrollen 

Utdanning på bachelornivå eller høyere 

Kunnskap om og interesse for seksjonens fagområde 

Kunnskap om og interesse for relevant teknologi 

Arbeidsspråk er norsk 

Personlige egenskaper

Vilje og evne til å inspirere sine medarbeidere og få ulike faggrupper til å trekke lasset sammen 

Evne til både å kunne lytte og kunne ta beslutninger 

Evne til å se muligheter og til å gjennomføre utviklingsprosesser 

Personlig egnethet 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 11.12.2022

Arbeidssted: Mo i Rana

Arbeidsgiver:
Kulturarvdigitalisering, Nasjonalbiblioteket
Finsetveien 2
8624 Mo i Rana

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler