Seksjonsleder for produksjon og publikumsmottak

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 565 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 680 millioner kroner.

Nasjonalbiblioteket ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

Nasjonalbiblioteket har omfattende og stadig økende formidlingsaktiviteter, og søker etter en seksjonsleder for produksjon og publikumsmottak i fast stilling.

Nasjonalbiblioteket har omfattende formidling for et allment publikum med arrangementer på scenen og digitale produksjoner, utstillinger, utgivelser, skolebesøk, podkaster, videoreportasjer, nettartikler og sosiale medier, som formidler innholdet i samlingen fra norsk kultur- og offentlighetshistorie. På Solli plass i Oslo kan publikum, ved siden av våre bibliotektjenester og lesesaler, besøke vår bokhandel og kafé, flere utstillinger, myldreområder og arrangementslokaler i et fredet bygg fra 1914.

I stillingen som seksjonsleder for produksjon og publikumsmottak ligger drift og oppfølging av våre åpne publikumsområder på Solli plass, inkludert resepsjon og bokhandel, samt et tett samarbeid med driftstjenester og ekstern kafédriver. Seksjonslederen har ansvar for et godt tilrettelagt publikumsmottak og -tjenester knyttet til formidlingstilbudet, samt oppfølging av seksjonens medarbeidere med ansvar for praktisk og teknisk gjennomføring av formidling på scenen og digitale produksjoner. Seksjonen består av elleve fulltids- og deltidsmedarbeidere og det forventes at seksjonslederen sammen med seksjonens medarbeidere tar selvstendig ansvar for seksjonens arbeidsområder og utvikling, og jobber tett med avdelingens redaksjonelle ledere for en helhetlig tenkning rundt produksjon på de ulike formidlingsfeltene.

Seksjonen inngår i avdelingen Kulturformidling og informasjon, som i dag har 26 medarbeidere. Seksjonslederen rapporterer til avdelingsdirektør, og inngår i avdelingens ledergruppe.

Det vil forventes noe kvelds- og helgearbeid.

Vi tilbyr

* en spennende jobb i et i et kreativt miljø med høyt tempo
* et variert fagmiljø og hyggelige kolleger
* gode faglige utviklingsmuligheter
* fast stilling i stillingskode 1407 Avdelingsleder (arbeidstittel er seksjonsleder). Aktuell lønnsplassering for denne stillingen er 68-79, som for tiden utgjør 618.600,- til 792.700,- per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
* medlemskap i Statens Pensjonskasse

Kvalifikasjoner

* dokumentert erfaring med drift av kulturhus eller -scener, bibliotek eller andre publikumsrettede virksomheter er en fordel
* dokumentert erfaring som personalleder
* god kjennskap til norsk kulturliv og norsk kultur- og samfunnshistorie
* god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk (begge målformer) og engelsk
* utdannelse på masternivå, realkompetanse kan erstatte formelle krav
* egnethet jf. avsnittet om personlige egenskaper

Personlige egenskaper

* høy arbeidskapasitet, stor ansvarsfølelse og gode sosiale egenskaper
* gode samarbeidsevner
* arbeider raskt og nøyaktig under tidspress
* effektiv, strukturert og fleksibel, og god til å håndtere flere prosjekter samtidig
* idérik og strategisk
* dokumentert gjennomføringskraft

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 23.04.2021

Arbeidsgiver:
Avdeling Kulturformidling og informasjon, Nasjonalbiblioteket
0254

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler