Seksjonsleder for prosjektledere

Sykehuspartner HF er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi leverer IKT-, prosjekt-, lønns- og personaltjenester til sykehusene i Helse Sør-Øst. Vi forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 70.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste. Sykehuspartner har ca. 1400 ansatte og har hovedkontor i Drammen, samt avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Porsgrunn, Østfold og Innlandet.

 

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling.


Er du en samlende leder? Er du dyktig i prosjektfaget? God til å kommunisere forventninger og kan skape motivasjon? Vil du være med på å utvikle og heve kvaliteten på vår gjennomføring av endringsoppdrag? En av seksjonslederne i avdeling Prosjektledelse har fått nye utfordringer, og vi søker en ny leder til hans seksjon.  Hovedoppgaven vil være å lede og utvikle noen av våre dyktige medarbeidere. Viktig fokus er også å bidra til utvikling og gjennomføring av prosjekter og leveranser internt i Sykehuspartner og til alle våre kunder på de ulike helseforetakene i Helse Sør-Øst.   

  • Vi arbeider med Norges mest spennende og prestisjetunge IT-prosjekter innenfor helse.
  • Vi utvikler våre medarbeidere med fokus på å utvikle talenter, både faglig og personlig.
  • Vi er et stort kompetansemiljø der tverrfaglig kunnskapsdeling er sentralt. 
  • Vi har fokus på å bli litt bedre - hver dag 


Virksomhetsområdet Prosjekttjenester i Sykehuspartner leverer utviklings-, forvaltnings- og innovasjonsprosjekter til riktig tid, kost og kvalitet i hele Helse Sør-Øst med et stort fokus på kvalitet og høy leveranseevne. Vi søker nå en resultat- og utviklingsorientert seksjonsleder til avdeling Prosjektledelse. Våre fokusområder er å utvikle våre engasjerte medarbeidere, i takt med at avdelingen skal vokse betydelig de kommende år som følge av økt oppdragsmengde. I dag er vi 72 fast ansatte fordelt på 4 seksjoner. Noen har rollen leveranseansvarlig og noen har rolle som prosjektleder. I tillegg har vi mange innleide ressurser innen fagområdet prosjektgjennomføring.

Som seksjonsleder vil du ha ansvaret for medarbeiderne i din seksjon, deres kompetansebygging, rekruttering av nye medarbeidere og sikre gjennomføringen av leveransene. Hos oss er læring satt i system gjennom kursprogram, sertifiseringer og personlig veiledning. En av dine oppgaver vil være å bidra til å utvikle dette videre. Lederne har et felles ansvar for utvikling av avdelingen. Du vil inngå i avdelingens ledergruppe, som en av fire seksjonsledere. Du får muligheten til å utvikle alle dine talenter - både faglig og personlig. Hvis du tiltrekkes av et stort og faglig prosjektledermiljø, og synes at samfunnsoppgaven med å levere fremtidsrettede tjenester til helseforetakene er viktig, er vi interessert i å høre fra deg.

Vi tilbyr

  • Godt arbeidsmiljø i et stort lederteam i Sykehuspartner
  • Spennende oppdrag for utvikling og endring innen e-helse
  • Ledelse av kompetente medarbeidere
  • Lederutviklingsprogram
  • Fleksibel arbeidstidsordning og lønn etter avtale
  • Gode pensjonsordninger

Sykehuspartner er en arbeidsgiver som verdsetter et inkluderende arbeidsliv og et godt arbeidsmiljø.
 
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige
søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf.
offentlighetslovens §25.

 

Kvalifikasjoner

Høyskole/universitetsutdannelse på masternivå

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 28.04.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Prosjektledelse, Sykehuspartner HF
Hoffsveien 1D
0275 Oslo

Kontaktperson:
Grethe Ekren
Tlf: 90858541

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler