Seksjonsleder for Svartjenesten i Bodø

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 650 ansatte, og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

 www.arbeidstilsynet.no

Vi i Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere i Norge skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Fra 1. januar 2020 går Arbeidstilsynet over i ny organisering, og vi trenger flere medarbeidere på laget. Vi søker etter leder for seksjon for svartjenesten i Bodø.

Seksjon for Svartjenesten vil fra nyttår inngå som en av fem seksjoner i Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog. Seksjonen har ansvar for publikumstjenester ut mot norske virksomheter og privatpersoner. Veiledningen av brukerne skjer hovedsakelig via telefon, Facebook, chat og e-post. Seksjonen jobber også tett på ulike veiledningssatsinger og samarbeider med nettredaksjonen. Seksjonen har også ansvar for behandling av innsynsbegjæringer i etaten, og fra nyttår vil sentralbordet inngå som en del av seksjonen.


Det er høy faglig kompetanse i seksjonen, noe som er nødvendig for å kunne veilede godt om arbeidsmiljøloven. Seksjonen skal sammen med resten av Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, forbedre og forenkle tjenester for brukerne. Det er ca. 21 årsverk i seksjonen, som er lokalisert i sentrum av Bodø.

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som avdelingsleder, stillingskode 1407 i Statens lønnsregulativ. Normal avlønning for stillingen ligger i spennet kr. 725 000 - kr. 850 000. Lønnsfastsettelse etter avtale og vurdering av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.
 • Arbeidstilsynet legger til rette for personlig og faglig vekst gjennom flerfaglig samarbeid, kompetansedeling, og stor grad av selvstendighet. Vi har en organisasjonsform som gir kort avstand mellom ansatte og ledelse.
 • Arbeidstilsynet ønsker å være en god arbeidsplass og en inkluderende arbeidsplass. Vi er opptatt av mangfold og ønsker å gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, og oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.

  Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Søkere vil bli kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.
  Spørsmål til stillingen: Kontakt avdelingsdirektør Stig Inge Eikemo, mob 90070384

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på minimum Bachelornivå
 • Relevant erfaring fra eller kunnskap om fagområdet du skal lede
 • Fordel med erfaring fra veiledning eller kundesenter, og systematisk arbeid med kundemålinger og kvalitet i kundedialogen
 • God forståelse for veiledning og brukernes behov
 • God virksomhetsforståelse og kunnskap om digitalisering
 • Ledererfaring fra offentlig eller privat sektor er en fordel. Erfaring fra prosjektledelse, fagansvar og/eller som rådgiver på strategisk nivå kan kompensere for dette

Personlige egenskaper

 • Som leder må du kunne motivere og inspirere dine medarbeidere og skape gode samarbeidsrelasjoner
 • Være strukturert og opptatt av å skape resultater
 • Være nytenkende og nysgjerrig
 • Ta initiativ og være tydelig
 • Ha gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 02.01.2020

Arbeidssted: Bodø

Arbeidsgiver:
 Arbeidstilsynet
Sjøgata 15
8006 Bodø

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler