Seksjonsleder for utstilling, utgivelser og skolebesøk

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 565 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 680 millioner kroner.

Nasjonalbiblioteket ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

Nasjonalbiblioteket har stadig økende formidlingsaktivitet, og søker etter en seksjonsleder for utstilling, utgivelser og skolebesøk i fast stilling.

Nasjonalbiblioteket har omfattende formidling med utstillinger, utgivelser, skolebesøk, arrangementer på scenen og digitale produksjoner, podkaster og redaksjonell formidling på video, nettartikler og i sosiale medier. Formidlingen retter seg mot et allment publikum og baserer seg på innholdet i Nasjonalbibliotekets samling, innenfor litteratur, musikk, film, fotografi og annet materiale fra norsk kultur- og offentlighetshistorie.

I stillingen ligger ansvar for Nasjonalbibliotekets utstillingsprogram med konseptutvikling og produksjon av inntil tre store og syv mindre utstillinger i året. Utstillingsarbeidet gjennomføres sammen med seksjonens medarbeidere og intern eller ekstern fagansvarlig. I stillingen inngår også oppfølging av skolebesøk knyttet til Nasjonalbibliotekets faste og temporære utstillinger, sammen med barne- og ungdomsansvarlig i seksjonen. Det forventes at seksjonsleder tar selvstendig initiativ og ansvar for utvikling på formidlingsfeltet, også i oppbygningen av et digitalt formidlingstilbud av utstillinger til et allment publikum og skoler, og jobber strategisk i samarbeid med avdelingsdirektør.

I stillingen ligger det personalansvar for seksjonens fire medarbeidere og budsjettstyring. Seksjonen inngår i avdelingen Kulturformidling og informasjon med i dag 26 medarbeidere. Seksjonsleder rapporterer til avdelingsdirektør, og inngår i avdelingens ledergruppe.

Vi tilbyr

* en spennende jobb i et i et kreativt miljø med høyt tempo
* et variert fagmiljø og hyggelige kolleger
* gode faglige utviklingsmuligheter
* fast stilling i stillingskode 1407 Avdelingsleder (arbeidstittel er seksjonsleder). Aktuell lønnsplassering for denne stillingen er 68-79, som for tiden utgjør kr. 618.600,- til 792.700,- per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
* medlemskap i Statens Pensjonskasse

Kvalifikasjoner

* dokumentert erfaring med ledelse av utstillingsarbeid, erfaring med arkiv- eller samlingsformidling er en fordel
* erfaring som personalleder
* god kjennskap til norsk kulturliv og norsk kultur- og samfunnshistorie
* svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk (begge målformer) og engelsk
* utdannelse på masternivå, realkompetanse kan erstatte formelle krav
* egnethet jf. avsnittet om personlige egenskaper

Personlige egenskaper

* høy arbeidskapasitet, stor ansvarsfølelse og gode sosiale egenskaper
* gode samarbeidsevner
* idérik og strategisk
* effektiv, strukturert og fleksibel, og god til å håndtere flere prosjekter samtidig
* arbeider raskt og nøyaktig under tidspress
* dokumentert gjennomføringskraft

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 23.04.2021

Arbeidsgiver:
Avdeling Kulturformidling og informasjon, Nasjonalbiblioteket
0254

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler