Seksjonsleder - nasjonal seksjon for arbeidslivskriminalitet

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges, og vi gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Vi fører tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på arbeidstilsynet.no, telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 650 ansatte og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

 www.arbeidstilsynet.no

Har du lyst til å bidra i Arbeidstilsynets innsats mot arbeidslivskriminalitet?

Vi søker kandidat til en spennende seksjonslederstilling.

Å bekjempe arbeidslivskriminalitet er en svært viktig oppgave. Arbeidslivskriminalitet har alvorlige konsekvenser for arbeidstakere, virksomheter og samfunnet som helhet. Sammen med partene samarbeider Arbeidstilsynet og flere myndigheter tett for å sikre at Norge har et godt og seriøst arbeidsliv.
Som seksjonsleder innenfor innsats mot arbeidslivskriminalitet får du et spennende fagfelt og du vil være med å bidra til å bekjempe de kriminelle og useriøse aktørene i arbeidslivet sammen med dine kolleger og medarbeidere.

Nasjonal seksjon har i dag 9 medarbeidere, som er lokalisert flere steder i landet. Seksjonen har ansvarsområde og hovedoppgaver innen:
-Prosesseierskap og fagansvar for arbeidet mot arbeidslivskriminalitet
-A-krimstrategi, metoder og verktøy
-Treparts bransjeprogram
-Tverretatlig samarbeid
-Forvaltning av samarbeidsavtaler med andre etater, som primært berører a-krim
-Forvaltning av sentrale styrende dokumenter og retningslinjer
-Oppfølging av arbeidet ved Servicesenter for utenlandske arbeidstakere
-Internasjonalt arbeid

Kontorsted for stillingen er Oslo, seksjonsleder har personalansvar for alle medarbeidere i seksjonen.

Som seksjonsleder blir du en del av avdelingens lederteam; avdelingsdirektør og 5 øvrige seksjonsledere.

Avdeling arbeidslivskriminalitet er i vekst og vil i løpet av 2021 bestå av 111 dyktige medarbeidere. Avdelingens ansvar er å koordinere og styrke Arbeidstilsynets innsats mot arbeidslivskriminalitet, i tråd med regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

       

Vi tilbyr

 • lønn som seksjonsjef, stillingskode 1211 i Statens lønnsregulativ. Normal avlønning for stillingen ligger i spennet kr. 725 000 – kr. 850 000
 • lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksitidsordning
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag

Ansettelse skjer på de vilkårene som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og den som blir ansatt må regne med at det kan skje endringer i arbeids- og ansvarsområdene for stillingen.

Det er viktig for Arbeidstilsynet å gjenspeile befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilrettelegger arbeidshverdagen dersom du har behov for det. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også
velkommen til å søke jobb hos oss.

Ansatte i Arbeidstilsynet må ikke for egen eller andres regning drive eller ha annen økonomisk interesse i eller være ansatt i virksomhet som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn. De må heller ikke ta imot oppdrag eller være med i styre, representantskap eller tilsvarende organ i slik virksomhet.
I særlige tilfeller og når det vurderes å være uten skade for tjenesten, kan Arbeidstilsynets direktør gjøre unntak fra forbudet.

Du kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Du blir kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå
 • God kjennskap til offentlig sektor og til norsk arbeidsliv
 • Kunnskap om arbeidslivskriminalitet
 • Erfaring fra tilsyns- eller kontrollvirksomhet
 • Erfaring med partssamarbeid 
 • Erfaring med/kunnskap om HMS-arbeid
 • Ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet
 • Evne til å stå i krevende prosesser, vise retning og tenke helhet
 • Erfaring med mediehåndtering
 • Plettfri vandel

Personlige egenskaper

 • Inkluderende og dyktig til å skape samarbeid og engasjement
 • Strategisk og operativ, resultatorientert og beslutningsdyktig
 • Strukturert og planleggende
 • Nytenkende og åpen for nye erfaringer
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 24.05.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Avdeling for arbeidslivskriminalitet, Arbeidstilsynet
Østensjøveien 34
0667 Oslo

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler