Seksjonsleder - Nasjonal seksjon for tilsyn

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 650 ansatte, og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

 www.arbeidstilsynet.no

Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere i Norge skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Fra 1. januar 2020 går vi over i ny organisering og søker etter seksjonsleder for nasjonal seksjon i avdeling for tilsyn. Den nasjonale seksjonen skal i hovedsak utføre oppgaver knyttet til planlegging, metode og utvikling av verktøy, samt ha det nasjonale koordinatoransvaret for tilsynsaktiviteter og bransje- og partssamarbeid på nasjonalt nivå. Seksjonslederstillingen har kontorsted Trondheim, og omfatter lederansvar for medarbeidere både i Trondheim og ved enkelte tilsynskontor i landet forøvrig.

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som avdelingsleder, stillingskode 1407 i Statens lønnsregulativ. Normal avlønning for stillingen ligger i spennet kr. 725 000 – kr. 850 000. Lønnsfastsettelse etter avtale og vurdering av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.
 • Arbeidstilsynet legger til rette for personlig og faglig vekst gjennom flerfaglig samarbeid, kompetansedeling, og stor grad av selvstendighet. Vi har en organisasjonsform som gir kort avstand mellom ansatte og ledelse.
 • Arbeidstilsynet ønsker å være en god arbeidsplass og en inkluderende arbeidsplass. Vi er opptatt av mangfold og ønsker å gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, og oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.
 • Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Søkere vil bli kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.

 

Spørsmål til stillingen: Kontakt avdelingsdirektør Stig Magnar Løvås, tlf 974 06 965

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå

Søkere med følgende erfaring/kompetanse vil bli foretrukket:

 • Ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet er en fordel
 • Erfaring fra/kunnskap om HMS-arbeid
 • Kunnskap om risikoforhold og arbeidsmiljøutfordringer i norsk arbeidsliv
 • Erfaring fra partssamarbeid
 • Erfaring fra mediehåndtering

Personlige egenskaper

 • Som leder må du kunne motivere og inspirere dine medarbeidere og skape gode samarbeidsrelasjoner
 • Være strukturert og opptatt av å skape resultater
 • Være nytenkende og åpen for nye erfaringer
 • Ta initiativ og være tydelig
 • Ha gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 02.01.2020

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Arbeidstilsynet
Prinsens gate 1
7013 Trondheim

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler