Seksjonsleder Økonomi- og administrasjonsstaben

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

Migrasjonssvingningene påvirker UDI i stor grad, og stiller høye krav til en fleksibel og robust organisasjon. Direktoratet har i dag 975 ansatte, hvor Region- og mottaksavdelingen har 145 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo og fem regionkontor. Avdelingen er ansvarlig for drift av statlige mottak for asylsøkere til Norge, herunder ankomstsentre og transittmottak. I mottakssystemet bor det for tiden ca. 4000 personer fordelt på rundt 40 asylmottak spredt over hele landet. Avdelingen har også ansvaret for assistert retur og tilbakevending.

 

Økonomi- og administrasjonsstaben har ansvaret for den overordnede styringen og koordineringen i avdelingen av sentrale oppgaver innenfor økonomi og virksomhetsstyring, risikostyring, internkontroll, HR, IKT, dimensjonering av mottakskapasitet og beredskap. Økonomi- og administrasjonsstaben skal bistå med gode beslutningsgrunnlag og støtte på disse fagområdene.

 

Vi søker deg med solid ledererfaring som ønsker å bidra til utvikling av avdelingens ledergruppe og som vil være med på å ytterligere profesjonalisere og strukturere avdelingen og enhetens måte å arbeide på, både internt og opp mot andre samarbeidspartnere. Du er en endringsorientert leder, som får med deg dyktige medarbeidere, og du er god til å samarbeide både internt og eksternt. Du er spesielt god til å holde et helhetlig og langsiktig perspektiv på et felt med stor politisk oppmerksomhet.

 

Lederen for Økonomi- og administrasjonsstaben rapporterer til avdelingsdirektøren og er en del av avdelingens ledergruppe. Det pågår en omstruktureringsprosess i avdelingen der denne lederen forventes å bidra inn. Ansvarsområdene kan derfor endres.

 

Ledere i UDI forventes å leve opp til organisasjonens lederkrav. Dette innebærer at lederne oppnår resultater gjennom tydelige mål og prioriteringer, kontinuerlig forbedringsarbeid, helhet i oppgaveløsning på tvers av organisatoriske skiller og ved å se medarbeiderne.

 

Ansvarsområder

 • Lede enhetens 13 medarbeidere på en slik måte at enheten leverer godt og at medarbeiderne inspireres til utvikling

 • Lede enhetens ansvarsområder som per i dag er innen økonomi og virksomhetsstyring, risikostyring, internkontroll, HR, IKT, dimensjonering av mottakskapasitet og beredskap

 • Sikre god økonomistyring i avdelingen, og bidra til å ytterligere profesjonalisere avdelingen på økonomiområdet

 • Sørge for at avdelingen får gode beslutningsgrunnlag på fagområdene som enheten er ansvarlig for, og bidra til ytterligere å forsterke det gode samarbeidet med andre avdelinger i UDI innen enhetens ansvarsområder

 • Delta inn i arbeidet med ytterligere profesjonalisering og strukturering av avdelingen og enhetens måte å arbeide på

 • Bidra til utvikling og forbedring av avdelingen i tråd med UDIs mål

 

Kvalifikasjoner

 • Du har høyere og relevant utdanning på mastergradsnivå. Utdanning på bachelornivå i kombinasjon med solid og relevant erfaring kan kompensere for dette kravet

 • Du er en god leder med solid ledererfaring, som evner å bygge tillit på alle nivå

 • Du er dyktig på økonomi- og virksomhetsstyring og har solid erfaring fra større virksomheter

 • Du er god på endrings- og utviklingsarbeid, og har erfaring med større endringsprosesser

 • Det er en fordel med kjennskap til offentlige anskaffelser

 • Du har kjennskap til flere av enhetens sentrale ansvarsområder

 • Det er en fordel med god samfunnsinnsikt og forståelse for politiske og statlige prosesser

 • Personen som tilsettes må kunne klareres etter sikkerhetsloven  

 

Vi vil vektlegge at du kan dokumentere resultater fra arbeidsområder som er relevante for stillingen

 

Personlige egenskaper

 • Du er en engasjert og trygg leder med gjennomslagskraft

 • Du er god til å lytte, inspirere og utvikle medarbeiderne, og til å skape resultater gjennom andre

 • Du er god til å tydeliggjøre roller, ansvar og grensesnitt

 • Du er strukturert, har stor arbeidskapasitet og trives med høyt tempo

 • Du er strategisk og analytisk, god til å avdekke risikoer - og evner å ta gode og raske beslutninger når det kreves

 • Du er god på relasjonsbygging og er dyktig til å samarbeide

 • Du er god til å kommunisere både muntlig og skriftlig - internt og eksternt

 

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju.

 

Vi tilbyr

 • En spennende lederstilling med utfordrende oppgaver i en virksomhet preget av høy faglig kompetanse og dyktige medarbeidere

 • En dynamisk og fleksibel virksomhet med et av Norges viktigste samfunnsoppdrag

 • Stillingen plasseres som seksjonssjef (kode 1211) i lønnsspennet kr 790.000 – 910.000 brutto pr år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

I samsvar med offentleglova kan en søker bil offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Søknadsfrist: 01.05.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Region- og mottaksavdelingen
Hausmannsgate 27
0032 Oslo

Kontaktperson:
Christine Wilberg
Tlf: 913 29 433

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler