Seksjonsleder - Seksjon for regelverk

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 650 ansatte, og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

 www.arbeidstilsynet.no

Vi i Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere i Norge skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. 
Fra 1. januar 2020 går Arbeidstilsynet over i ny organisering, og vi trenger flere medarbeidere på laget. Vi søker etter leder for Seksjon for regelverk i Trondheim. Seksjonen er nyopprettet og er en del av Avdeling for arbeidsmiljø og regelverk. Seksjonen skal være en offensiv bidragsyter til regelverksutvikling på arbeidsmiljøområdet.
 
Seksjonen består av 10 medarbeidere med juridisk kompetanse. Seksjonen har medarbeidere flere steder i landet og seksjonsleder har fagansvar, personalansvar og budsjettansvar for seksjonen. Dette innebærer ansvar for å utvikle seksjonens kjerneoppgaver og arbeidsprosesser, samt sikre at seksjonen oppnår resultater i tråd med gitte føringer. En del reiseaktivitet må påregnes.   

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som avdelingsleder, stillingskode 1407 i Statens lønnsregulativ. Normal avlønning for stillingen ligger i spennet  kr.725 000 - kr. 850 000. Lønnsfastsettelse etter avtale og vurdering av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.
 • Arbeidstilsynet legger til rette for personlig og faglig vekst gjennom flerfaglig samarbeid, kompetansedeling, og stor grad av selvstendighet. Vi har en organisasjonsform som gir kort avstand mellom ansatte og ledelse.
 • Arbeidstilsynet ønsker å være en god arbeidsplass og en inkluderende arbeidsplass. Vi er opptatt av mangfold og ønsker å gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, og oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.

Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Søkere vil bli kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.  

Spørsmål til stillingen: Kontakt avdelingsdirektør Monica Seem, mob: 95834573

Kvalifikasjoner

Følgende kvalifikasjoner vil bli prioritert:

 • Juridisk embetseksamen
 • Ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet er en fordel
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Som leder må du kunne motivere og inspirere dine medarbeidere og skape gode samarbeidsrelasjoner
 • Være strukturert og opptatt av å skape resultater
 • Være nytenkende og nysgjerrig
 • Ta initiativ og være tydelig
 • Ha gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig
 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 02.01.2020

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
 Arbeidstilsynet
Prinsens gate 1
7013 Trondheim

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler