Seksjonsleder - Seksjon for samfunnskontakt og kanaler

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 650 ansatte, og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

 www.arbeidstilsynet.no

Vi i Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere i Norge skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Fra 1. januar 2020 går Arbeidstilsynet over i ny organisering, og vi trenger flere medarbeidere på laget. Vi søker etter leder for Seksjon for samfunnskontakt og kanaler i Trondheim.

Seksjon for samfunnskontakt og kanaler vil fra nyttår inngå som en av fem seksjoner i Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog. Seksjonen har ansvar for strategisk og helhetlig kommunikasjon på vegne av Arbeidstilsynet: Digital kommunikasjon, presse/nyheter, sosiale medier, lederstøtte og internkommunikasjon.  Seksjonen har ansvar for å forvalte Arbeidstilsynets omdømme, og for å gjøre de riktige valgene og beslutningene når det gjelder både intern og ekstern kommunikasjon for hele etaten. Seksjonen har et særlig ansvar for å bistå etatens ledelse og sikre brukerfokuset i etatens kanaler og digitale prosjekter. 

Du vil lede erfarne medarbeidere med høy faglig kompetanse. Seksjonen skal sammen med resten av Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog være en pådriver for å digitalisere, forbedre og forenkle tjenester for brukerne.  Det er ca. 10 årsverk i seksjonen, som er lokalisert i Trondheim.

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som avdelingsleder, stillingskode 1407 i Statens lønnsregulativ. Normal avlønning for stillingen ligger i spennet kr. 725 000 – kr. 850 000. Lønnsfastsettelse etter avtale og vurdering av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.
 • Arbeidstilsynet legger til rette for personlig og faglig vekst gjennom flerfaglig samarbeid, kompetansedeling, og stor grad av selvstendighet. Vi har en organisasjonsform som gir kort avstand mellom ansatte og ledelse.
 • Arbeidstilsynet ønsker å være en god og inkluderende arbeidsplass. Vi er opptatt av mangfold og ønsker å gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, og oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.

 

Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Søkere vil bli kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak. 

 Spørsmål til stillingen: Kontakt avdelingsdirektør Stig Inge Eikemo, mob 90070384

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på minimum Bachelornivå.
 • Erfaring fra strategisk kommunikasjonsarbeid og fagområdene du skal lede
 • Erfaring fra mediearbeid i en større organisasjon
 • Kunnskap om og interesse for digitale kanaler og brukeranalyser
 • God virksomhetsforståelse
 • God forståelse for samfunnsliv og politikk
 • Ledererfaring fra offentlig eller privat sektor er en fordel, men solid erfaring fra prosjektledelse, fagansvar og/eller som rådgiver på strategisk nivå kan kompensere for dette

Personlige egenskaper

 • Som leder må du kunne motivere og inspirere dine medarbeidere og skape gode samarbeidsrelasjoner
 • Være strukturert og opptatt av å skape resultater
 • Være nytenkende og nysgjerrig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 02.01.2020

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Arbeidstilsynet
Prinsens gate 1
7013 Trondheim

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler