Seksjonsleder testtjenester og verktøy

Norsk Helsenett har i dag betydelig utviklingsaktivitet mot nasjonale e-helseløsninger i samarbeid med Direktoratet for e-helse. Samlet er dette en meget kraftfull utviklingsorganisasjon for nasjonale e-helseløsninger som inkluderer blant annet e-resept, Kjernejournal, Helsenorge og Grunndata. Oppdragsmengden øker og nye e-helseløsninger er under planlegging og utvikling.

Norsk Helsenett vil i fra 2020 ha et eget Senter for test og kvalitetssikring med ca. 50 ansatte, organisert i fem seksjoner. Fire seksjoner vil være lokalisert i Oslo og en i Trondheim. I tillegg leier vi inn ekstra testkompetanse og –kapasitet fra eksterne konsulenthus ved behov. For å møte økende aktivitet har vi behov for å styrke vårt lederteam med en seksjonsleder.

Vi ser etter deg som er selvdreven og initiativrik, med god helhetsforståelse. Du har ledererfaring kombinert med teknisk kompetanse innen test, kvalitetssikring og prosess, og du har god forståelse for oppgaver som omhandler å bygge team og få til samarbeid på tvers.

Du evner å tilrettelegge for at mange parallelle prosjekter kan ha effektive prosesser og tilrettelegger for god kvalitetssikring i arbeidet. I tillegg er det nyttig med kjennskap til smidig metodikk og at du har god kundeforståelse. Det er viktig at du bidrar med faglig engasjement og ønsker å utvikle deg selv og de rundt deg. Du liker å jobbe i team og motiveres av å bidra til den digitale utviklingen i helsesektoren. Du vil jobbe tett med andre seksjonsledere og avdelingsledere, samt ulike medarbeidere innen fagområdene i din seksjon.

Seksjonen er nyopprettet og du får delta i å forme seksjonen i henhold til strategi, behov og erfaring. 

Vi ønsker oss mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Arbeidsoppgaver

 • Lede seksjonen, herunder personalledelse, kompetanseutvikling og ressursallokering
 • Medvirkende i budsjettarbeid og oppfølging av kunder
 • Bidra aktivt til nytenkning og profesjonalisering av arbeidsprosesser for seksjonen
 • Definere seksjonens målsettinger og prioriteringer, og kontinuerlig oppfølging av disse
 • Bidra til veivalg innen teknologi, metode og prosess som kan påvirke kvalitetssikring i helsesektoren
 • Bidra til godt samarbeid på tvers av organisasjonen
 • Bidra til godt samarbeid med eksterne aktører/kunder

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse innen IT fra høyskole/universitet. Relevant og dokumentert arbeidserfaring kan veie opp for manglende formalkompetanse.
 • Minimum 3 års relevant erfaring fra linjeledelse og/eller større utviklingsprosjekter med budsjett-, personal- og fagansvar
 • God til å bygge team
 • Sterk interesse for test som fag og profesjon. Relevante sertifiseringer vil vektlegges
 • Erfaring med etablering av rutiner og prosesser
 • Erfaring med endringsprosesser i IKT bransjen
 • Kjennskap til ulike test- og utviklingsmetoder (herunder smidig utvikling)
 • Kjennskap til helse- og omsorgssektoren

Personlige egenskaper

 • Du har tydelige lederegenskaper, og brenner for utvikling av talenter og bygge kompetanse innen testfaget
 • Evne til å motivere og engasjere
 • Løsningsorientert, strategisk og opptatt av å yte god service både internt og eksternt
 • Svært gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og ta beslutninger
 • God arbeidskapasitet
 • Kundefokus
 • Analytisk og nysgjerrig
 • God helhetsforståelse
 • Fleksibel og endringsvillig
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • En spennende stilling innenfor et fagfelt med stor samfunnsbetydning og stor offentlig interesse
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og hyggelige kolleger
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og hyggelige kolleger
 • Konkurransedyktige betingelser og god pensjonsordning
 • Moderne lokaler sentralt beliggende på Skøyen i Oslo

I Norsk Helsenett får du kollegaer som er stolte av jobben sin og som utfører den med stort engasjement. Tempoet hos oss er høyt, men vi tar godt vare på hverandre. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende. Vi tilbyr deg et faglig sterkt, dynamisk og hyggelig miljø med høye ambisjoner. Du vil jobbe i team med dyktige og engasjerte medarbeidere og være med på å påvirke fremtidens e-helseløsninger.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Norsk Helsenett er et statsforetak etablert og eid av Helse- og omsorgsdepartementet. Vi har en viktig oppgave i å tilrettelegge for en sikker og effektiv samhandling i helse- og omsorgssektoren. Vi har ansvar for å drifte den nasjonale elektroniske infrastrukturen - Helsenettet. Dette inkluderer drift av kommunikasjonsløsninger og ulike fagspesifikke og publikumsrettede tjenester. Norsk Helsenett leverer også administrative tjenester innen anskaffelser, arkiv og IKT for etatene i helseforvaltningen. I samarbeid med Direktoratet for e-helse har Norsk Helsenett i dag betydelig driftsaktivitet av nasjonale e-helseløsninger. Fra 01.01.2020 skal oppgaver innen utvikling, forvaltning og vedlikehold av nasjonale e-helseløsninger (bl.a. helsenorge.no, kjernejournal, e-resept, grunndataplattformen, m.fl.) overføres fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett. Flere nye e-helseløsninger er også under planlegging og utvikling.

Blant våre kunder er også alle helseforetakene og de private sykehusene, alle landets kommuner, alle fastleger og en rekke andre helseaktører og ulike tredjepartsleverandører. Vi er i dag i overkant av 400 ansatte, og har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor i Tromsø og Oslo. Les mer om oss på vår hjemmeside.

Kontakt: Per-Morten Rummelhoff , avdelingsdirektør tlf.: 91771111 eller Levard Olsen  HR-rådgiver tlf.: 480 23 407

  

Søknadsfrist: 22.09.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Norsk Helsenett SF

Kontaktperson:
Per-Morten Rummelhoff, avdelingsleder
Tlf: 91771111

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler