Seksjonsleder, Tilsynsseksjon 1, Nord Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 650 ansatte, og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

 www.arbeidstilsynet.no

Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere i Norge skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Fra 1. januar 2020 går vi over i ny organisering og søker etter seksjonsleder i avdeling for tilsyn. Stillingen medfører aktivitetsansvar for forebyggende tilsynsvirksomhet, primært innen næringene bygge- og anleggsvirksomhet samt bergverksdrift og utvinning, i område Nord (Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark, Svalbard). Seksjonslederstillingen har kontorsted Tromsø, men omfatter lederansvar for medarbeidere ved flere tilsynskontor i område Nord. 

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som avdelingsleder, stillingskode 1407 i Statens lønnsregulativ. Normal avlønning for stillingen ligger i spennet kr. 725 000 – kr. 850 000. Lønnsfastsettelse etter avtale og vurdering av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.
 • Arbeidstilsynet legger til rette for personlig og faglig vekst gjennom flerfaglig samarbeid, kompetansedeling, og stor grad av selvstendighet. Vi har en organisasjonsform som gir kort avstand mellom ansatte og ledelse. 
 • Arbeidstilsynet ønsker å være en god arbeidsplass og en inkluderende arbeidsplass. Vi er opptatt av mangfold og ønsker å gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, og oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn. 
 • Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Søkere vil bli kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntas.

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå 

Søkere med følgende erfaring/kompetanse vil bli foretrukket:

 • Ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet
 • Formell kompetanse innen ledelse/organisasjonsutvikling
 • Erfaring fra/kunnskap om HMS-arbeid
 • Kunnskap om risikoforhold og arbeidsmiljøutfordringer i næringen bygg og anlegg
 • Erfaring fra mediehåndtering

Personlige egenskaper

 • Motiverer og inspirerer medarbeidere og skape gode samarbeidsrelasjoner
 • Tar initiativ, og er tydelig og kommunikativ
 •  Nytenkende, engasjert og endringsvillig
 • Evner å jobbe målrettet og systematisk samt skape resultater

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 02.01.2020

Arbeidssted: Tromsø

Arbeidsgiver:
Arbeidstilsynet
Stortorget 2, Fiskarnes Hus
9008 Tromsø

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler