Seksjonsleder

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 565 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 680 millioner kroner.

Nasjonalbiblioteket ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

Seksjonsleder publikumstjenesten - avdeling fag og forskning
Stadig flere bruker Nasjonalbibliotekets samling på nett og i lokalene på Solli plass. Seksjon publikumstjenester er Nasjonalbibliotekets førstelinjetjeneste og har ansvar for å hjelpe publikum med å bruke samlingen, og for den digitale referansetjenesten Spør Nasjonalbiblioteket. Seksjonen bistår både det generelle publikum og forskersamfunnet med tjenester som veiledning, referanse og lesesalsbetjening.

Seksjonen har 17 ansatte og er en del av avdeling fag og forskning. Vi er på jakt etter en leder som vil være med på å utvikle brukerrettede og moderne publikumstjenester. På grunn av ledergruppens sammensetning oppfordres kvinner til å søke stillingen.

Vi tilbyr

* Fast stilling som seksjonsleder med stillingskode 1407 avdelingsleder, med aktuell
lønnsplassering fra lønnstrinn 66 til 75 med brutto årslønn kr. 597 000 til kr.
708 000 avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
* Mulighet til å være med på å forme Nasjonalbiblioteket som kunnskapsinstitusjon og forskningsinfrastruktur
* Bidra til å utvikle en av Norges største
kulturinstitusjoner
* En jobb med et spennende samfunnsoppdrag og svært kompetente og hyggelige kollegaer
* Medlemskap i Statens Pensjonskasse 

Kvalifikasjoner

* Høyere utdanning, minimum bachelorgrad, bibliotekfag/humanistiske fag
   Lang realkompetanse kan erstatte formell utdanning
* Erfaring fra arbeid med publikumstjenester i bibliotek
* Gjerne erfaring fra forskningsbibliotek
* Kunnskaper om biblioteksystemer og digitale formidlingsplattformer
* God kjennskap til norsk kulturhistorie
* God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
* Ledererfaring med personal- og økonomiansvar   

Personlige egenskaper

* Utviklingsorientering
* Strategiske egenskaper
* Høy arbeidskapasitet
* Gode samarbeidsevner og organisasjonsforståelse
* Er god til å skape engasjement, tenke nytt og bidra til et positivt arbeidsmiljø

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 30.11.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Fag og forskning, Nasjonalbiblioteket
Henrik Ibsens gate 110
0255 Oslo

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler