Seksjonsledere til avdeling Tjenesteforvaltning

Sykehuspartner er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi betjener helseforetakene i Helse Sør-Øst med IKT, prosjekttjenester,  lønn og personal. Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse utvikler vi fremtidsrettede og effektive løsninger som bidrar til at 80.000 helsearbeidere får frigitt tid og ressurser til behandling av pasienter. Vi jobber målrettet innen tre fokusområder: Leveransekraft, verdi for kunden og best på helseteknologi. Slik strekker vi oss mot vår visjon:
En partner for helsetjenester i utvikling

Virksomhetsområdet Produksjon er ansvarlig for sikker og stabil drift og vedlikehold av avtalte tjenester til helseforetakene i Helse Sør-Øst, samt at disse leveres kosteffektivt og i henhold til SLA. Overvåking, operativ beredskap, mottak og sikring av endringer i produksjon samt kontinuerlig forbedring av driften er viktige ansvarsområder.

Tjenesteforvaltning er en av fire avdelinger i Produksjon. Avdelingen har ansvar for forvaltning av regionale kliniske og administrative løsninger samt Helse Sør-Øst sin integrasjonsplattform. Avdelingen har ca 230 ansatte fordelt på seks seksjoner med underliggende enheter.

Sykehuspartner HF er inne i en omstillingsperiode og som en følge av det er flere av avdelingens seksjonsledere er på vei over i nye interne stillinger. Vi søker derfor etter seksjonsledere for områdene Laboratorie, Administrative applikasjoner samt Kliniske spesialistapplikasjoner. I tillegg til forvaltning av løsningene i produksjon bidrar seksjonene sterkt inn i arbeidet med kravspesifisering, utarbeide tilbud på videreutvikling, tjenesteprising, konfigurering og test samt deltakelse i større nyutviklingsprosjekter.

Som leder vil du har stor medvirkning i utarbeidelsen av din seksjon, og du vil kunne påvirke utforming av fremtidsrettede prosesser og roller.

Vi tilbyr

En spennende stilling i et hyggelig og faglig utfordrende kompetansemiljø
Du bli del av et samkjørt og inkluderende lederteam i avdelingen
Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
Fleksibel arbeidstid
Betalt overtid

Kvalifikasjoner

Ledererfaring fra større, komplekse IT-organisasjoner
Kunnskap og erfaring med å jobbe ihht ITIL prosesser
Ledererfaring med personalansvar
Prosjektledelse
Erfaring fra IT utvikling av store kritiske systemer

Personlige egenskaper

Strukturert, selvstendig og løsningsorientert
Gode kommunikasjonsegenskaper
Evne til å utvikle og motivere andre
Evne til profesjonell leverandør- og kundeoppfølging basert på god samhandling
Kundeorientert
Personlig egnethet vektlegges

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 16.11.2017

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:

Hoffsveien 1D
0275 Oslo

Kontaktperson:
Marina Angell
ANGELM@sykehuspartner.no
Tlf: 901 06 521

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler