Seksjonssjef

1. juni 2016 ble det etablert en landsdekkende skatteklagenemnd for behandling av klager på vedtak om skatt og merverdiavgift. Formålet med skatteklagenemnda er å styrke klageordningen og bedre rettssikkerheten. Skatteklagenemnda er faglig uavhengig. Det er opprettet et eget landsdekkende sekretariat som forbereder sakene for nemnda og foretar en uavhengig objektiv vurdering av klagesakene. Sekretariatet ligger administrativt under Skattedirektoratet, men kan ikke instrueres i faglige spørsmål.

Sekretariatet søker en seksjonssjef i nyopprettet stilling, som vil få personalansvar for 15 godt kvalifiserte medarbeidere. Sekretariatet består av 43 medarbeidere herunder 3 seksjonssjefer. Du vil rapportere til direktøren for sekretariatet og blir en del av ledergruppen.

Vi søker deg som motiveres av ledelse av et tungt fagmiljø innen skatterett. Du vil i stor grad være med å påvirke organiseringen og den videre utviklingen av sekretariatet.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver
kompetanseutvikling
fleksitid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse, en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seksjonssjef (kr 750 000 – kr 935 000) avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene anses som prøvetid.

Vi vil at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i sekretariatet.

Kvalifikasjoner

må ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
må ha faglig eller personaladministrativ ledererfaring
bør ha relevant erfaring fra fagområdene norsk bedriftssskatt, internasjonal skatt og personskatt
fordel med erfaring fra privat virksomhet

Personlige egenskaper

evner å motivere og videreutvikle medarbeiderne, og skape lagånd
evner å vise retning og prioritere
god faglig vurderingsevne og beslutningsdyktig
trygg i lederrollen og tydelig i kommunikasjon
strukturert og organisert med god gjennomføringsevne
evner å beholde en positiv holdning i en travel hverdag
evner å se nye løsninger
mål- og resultatorientert

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 24.11.2017

Arbeidssted: Stavanger

Arbeidsgiver:
Sekretariatet for Skatteklagenemnda
Forusparken 2
4031 Stavanger

Kontaktperson:
Øyvind Eskeland
Tlf: (+47) 408 09 462

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler