Seksjonssjef Fastsetting og datautveksling, divisjon IT

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Nå omorganiserer vi for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 700 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre?

IT divisjonen skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje som understøtter etatens leveranser på samfunnsoppdraget på kort og lang sikt.

Avdeling Tjenester har hovedansvar for å levere etatens maskinelle tjenesteproduksjon og brukerstøtte for brukerne av etatens IT-systemer. Avdelingen vil bestå av tre seksjoner: Fastsetting og datautveksling, Innkreving og Brukerstøtte.

Seksjon Fastsetting og datautveksling skal ha ansvaret for leveranse av maskinell produksjon knyttet til inngående og utgående data, dataflyt gjennom felleskomponenter, produksjon av printtjenester for etaten og eksterne kunder, maskinell produksjon for fagapplikasjoner knyttet til fastsetting av skatt og særavgift, i tillegg til verdikjedeoppfølging og -overvåking knyttet til disse applikasjonene. Seksjonen består av fem grupper: Verdikjede, Fellesløsninger, Sentral print, Likning og Særavgift, som har ansvar for de ulike områdene. Seksjonen har ca. 90 medarbeidere.

Etaten er i endring og samhandling for å nå felles mål vil stå sentralt for å lykkes i omstillingen vi står overfor.

Stillingen inngår i avdeling Tjenesters ledergruppe og rapporter til avdelingsdirektør.

Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211), fra kr 750 000 – kr 865 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

høyere relevant utdannelse på masternivå
lang relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet, minimum på bachelor
minst 5 års relevant erfaring, gjerne fra offentlig sektor
erfaring fra endrings- og forbedringsprosesser
god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
har god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensiale for digitalisering
har god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov
god forståelse for IT og produksjonsprosesser er en fordel
fordel med kjennskap til Skatteetatens virksomhet

Personlige egenskaper

har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement
interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov
har pågangsmot og gjennomføringsevne
er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår
stor arbeidskapasitet, leveringsevne og evne til å jobbe med mange oppgaver til samme tid
evne til å tenke helhetlig, se sammenhenger og ta ansvar utover eget ansvarsområde
evne til å balansere fag og ledelse

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 08.08.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Anita Gjesbakk
Tlf: (+47) 911 75 679

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler