Seksjonssjef for ledelses- og kompetanseutvikling

Difi er det sentrale fagorganet for modernisering og omstilling av offentlig sektor. Dette skal vi gjøre med spisskompetanse innenfor ledelse, organisering, kompetanseutvikling, innovasjon, digitalisering, offentlige anskaffelser, ikt og universell utforming. Difi har om lag 300 ansatte i Oslo og Leikanger.

I avdeling ledelse er det en ledig stilling som seksjonssjef for seksjon ledelses- og kompetanseutvikling. Stillingen vil være sentral når Difi skal styrke sin rolle som pådriver for statlig omstilling til en mer effektiv, brukerorientert og samordnet offentlig sektor. Seksjon ledelses- og kompetanseutvikling har blant annet ansvar for program for toppledergrupper, mentorordning for mellomledere og e-læringsprogram.

Arbeidsoppgaver

 • lede seksjonen med 12 svært dyktige medarbeidere
 • være en del av avdelingens ledergruppe, og bidra til en helhetlig utvikling av avdeling ledelse
 • bidra til god utvikling og samarbeid internt i avdelingen og med resten av Difi
 • samhandling med ulike eksterne aktører

Kvalifikasjoner

 • du har høyere utdanning på masternivå
 • du har en allsidig erfaring som leder i statlig sektor, og antagelig har du også ledet og utviklet enheter med en viss kompleksitet
 • du har kunnskap om betydningen av ledelse i digitalt utviklingsarbeid
 • du har erfaring med og kan dokumentere resultater fra det å lede omstillingsarbeid

Personlige egenskaper

Vi ønsker at du skal kjenne igjen følgende egenskaper hos deg selv:

 • du har gode lederegenskaper og trives med å være leder.
 • du evner å kombinere strategisk tenkning med gjennomføringskraft
 • du er opptatt av å bidra til felles kulturbygging i avdelingen og Difi
 • du ønsker å være del et lederteam som tar felles ansvar for drift, utvikling og resultater i avdelingen.

Vi tilbyr

 • lønn som seksjonssjef i lønnsspennet kr 769 100 - kr 910 900. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • nytraktet kaffe når du måtte ønske det i løpet av arbeidsdagen
 • medlemskap i en ledergruppe som både har engasjement og mot
 • en unik mulighet til å bidra til at Difi blir en sentral aktør i arbeidet med å få omstilling til å skje i offentlig sektor

Vi er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisitet.

Søknadsfrist: 21.05.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi)

Kontaktperson:
Åshild Egerdal, avdelingsdirektør
ashild.egerdal@difi.no
Tlf: 454 16 685

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler