Seksjonssjef i Bodø

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Fra 1. januar 2019 er Skatteetaten omorganisert for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 700 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre?

Brukerkontakt er en av fire avdelinger i divisjonen Brukerdialog. Divisjonen vil ha ansvaret for alle publikumstjenester som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal forvalte og utvikle ordningene knyttet til skatt og avgift, og utvikle etatens dialog med brukerne. Brukerdialog skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Vi søker nå etter leder for seksjon 4 i Brukerkontakt. Stillingen er plassert i Bodø. Seksjonen består av 117 medarbeidere fordelt på syv grupper som er lokalisert i Bodø, Steinkjer og Trondheim. Seksjonen vil ivareta kontakt med skatteetatens brukere uavhengig av kanal, herunder skranke, telefon, chat, Facebook mv. Seksjonen vil også ha ansvar for ID-kontroll på lokasjonene og forestå saksbehandling på avklarte områder, som f.eks. forskudd og enkelte folkeregisteroppgaver. Seksjonen vil videre bidra til Skatteetatens digitaliseringsagenda.

Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingene lønnes som seksjonssjef (kode 1211), fra kr 700 00 – 900 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Kvalifikasjoner

Du må ha høyere relevant utdanning på minimum Bachelornivå. Særlig relevant ledererfaring kan i enkelte tilfeller oppveie kravet til utdanning.
Du må ha relevant kunnskap om fagområdet du skal lede.
Du har god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensiale for digitalisering.
Du har god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov.
Det er en fordel at du har erfaring fra omstilling.
Det er en fordel at du har ledererfaring på tilsvarende nivå.

Personlige egenskaper

Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement
Du må være interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov
Du må har pågangsmot og gjennomføringsevne
Du må være endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 03.02.2019

Arbeidssted: Bodø

Arbeidsgiver:
Brukerdialog
Moloveien 20
8003 Bodø

Kontaktperson:
Ove Nyland
Tlf: 97 03 08 63

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler