Seksjonssjef innkreving og avgift, divisjon IT

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Nå omorganiserer vi for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 700 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre?

IT divisjonen skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje som understøtter etatens leveranser på samfunnsoppdraget på kort og lang sikt.

Seksjon Innkreving og avgift har ansvar for feilretting og videreutvikling av dagens systemer innenfor områdene innkreving av skatt og avgift. Seksjonen har ca 77 medarbeidere fordelt på Oslo og Grimstad og er organisert i fire grupper med tilhørende team. Det er to utviklingsgrupper og to grupper som arbeider med å utrede behov og å spesifisere krav samt å teste ny og endret funksjonalitet.

Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som seksjonsjef (kode 1211), fra kr 800 000 – kr 990 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

høyere utdanning på masternivå
relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
erfaring fra utviklingsprosjekter for fagsystemer innenfor IT
erfaring fra arbeid med endrings- og forbedringsprosesser
erfaring med ledelse
ledererfaring fra IT-utviklingsmiljøer
god økonomiforståelse
bør ha kompetanse innenfor fagområdene innkreving og avgift
har god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensiale for digitalisering
har god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov

Personlige egenskaper

har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement
interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov
har pågangsmot og gjennomføringsevne
er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår
evne til å tenke helhetlig og ta ansvar utover eget ansvarsområde
være kundeorientert med leveransefokus
være proaktiv og videreutvikle fagområdet

Søknadsfrist: 28.10.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:

Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Trygve Molland
Tlf: (+47) 907 58 220

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler