Seksjonssjef Næring – Juridisk avdeling, Skattedirektoratet

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Nå omorganiserer vi for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 700 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre?

Juridisk avdeling er en av fire avdelinger i Skattedirektoratet. Avdelingen har ansvar for å sikre ensartet og riktig rettsanvendelse og regelverksutvikling på alle etatens forvaltningsområder. Juridisk avdeling er etatens juridiske kontaktpunkt overfor Finansdepartementet.

Avdelingen består av 4 seksjoner, og vi søker leder av Seksjon Næring. Seksjonen består av 3 grupper og har ansvaret for fagområdene merverdiavgift, skatt og særavgifter. Seksjonssjefen vil inngå i avdelingens ledergruppe.

Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. Våre oppgaver er mangeartede, og du vil få god anledning til å bruke og utvikle både din faglige og personlige kompetanse.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211), fra kr 900 00 – kr 1 000 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
gode faglige kunnskaper og et godt juridisk skjønn erfaring fra ledelse av et eller flere av seksjonens arbeidsområder
gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner
har god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensiale for digitalisering
har god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov

Personlige egenskaper

har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjemen
er interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov
har pågangsmot og gjennomføringsevne
er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende
rammevilkår
er løsningsorientert
personlig egnethet vil bli vektlagt

Søknadsfrist: 08.08.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skattedirektoratet
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Jan M. Magnus
Tlf: (+47) 917 53 856

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler