Seksjonssjef seksjon Polmak

Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten er i ferd med å ferdigstille en omorganiseringsprosess og etablerer grensedivisjonen med hovedkontor i Moss. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft

Seksjon Polmak er en del av område nord som har ansvaret for fysisk kontroll og ekspedisjon av varer til/fra Troms og Finnmark fylke. Område nord består av fem seksjoner ved tjenestesteder i Tromsø, Helligskogen, Kivilompolo, Hammerfest, Karigasniemi, Utsjok, Polmak, Neiden, Kirkenes og Storskog. Seksjon Polmak inkluderer tjenestestedene Polmak, Utsjok og Karigasniemi.  Seksjonen har primært ansvar for kontroll ved grensekryssende landeveistrafikk og ekspedisjon av varer, samt fartøyskontroll. I tillegg har seksjonen ansvar kontroll av annen grensekryssende trafikk.

Som leder for seksjon Polmak vil du ha et helhetlig ansvar for å lede enheten administrativt og faglig. Seksjonen består av om lag 8 medarbeidere som du vil ha personalansvaret for. Du rapporterer direkte til områdesjefen for område nord og inngår i områdets ledergruppe.

Sentrale arbeidsområder: 

 • personal- og resultatansvar
 • plan- og rapporterings- og budsjettansvar 

Undervisnings- og foredragsoppgaver samt noe reisevirksomhet må påregnes i stillingen

Kvalifikasjonskrav:

 • fullført bachelorgrad. Bestått fordypningsnivå på Tolletatens kompetansesenter og meget god realkompetanse kan erstatte kravet om fullført bachelorgrad
 • ledererfaring
 • erfaring med fjernledelse er en fordel
 • gode samarbeidsevner
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • erfaring fra offentlig sektor er en fordel

Tolletatens lederplakat kommuniserer ledelsesprinsipper som er retningsgivende for våre ledere. Som leder i tolletaten er det nødvendig at du løfter blikket, er rollemodell og bidrar til verdiskapende samfunnsbeskyttelse ved å gjennomføre, utvikle og samhandle. Videre er det viktig at du har høy integritet og evne til å skape et godt arbeidsmiljø i tillegg til å være mål-, resultat- og utviklingsorientert. 

Vi tilbyr:

 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere 
 • gode utviklingsmuligheter i en viktig samfunnsetat
 • stillingen lønnes som seksjonssjef, kr 650 000 – 750 000. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og mulighet for trening i arbeidstiden
 • arbeidssted Polmak

Grensedivisjonens posisjon på grensen sørger for at varene som passerer Norges grenser flyter effektivt og i nødvendig grad blir kontrollert. Våre tollere har utstrakt kontakt med publikum og næringsliv, og omfattende kompetanse på regelverk om grensekryssende varer, smuglingsbekjempelse og etterretning. Grensedivisjonen består av seks geografiske områder med ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon ved tollstedene, en avdeling med ansvar for fellesfunksjoner, en fagstab og en styringsstab. 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse. 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Tom Olsen på telefon 915 75 750 

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og vet hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2020 en samlet budsjettramme på 1,765 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Søknadsfrist: 02.06.2020

Arbeidssted: Troms og Finnmark

Arbeidsgiver:
Tolldirektoratet

Kontaktperson:
Tom Olsen
Tlf: 915 75 750

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler