Seksjonssjef servicetorget

Tolletaten er i spennende utvikling, og i ferd med å ferdigstille en fullstendig omorganisering. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.

Servicetorget er del av administrasjonsdivisjonen som er ansvarlig for etatens prosesser knyttet til økonomi og rapportering, HR, strategi og plan, bedriftshelsetjeneste samt anskaffelser og fellestjenester. 

Servicetorget er ansvarlig for å forvalte og utvikle landsdekkende tjenester innenfor området lokasjonsservice og drift av bygninger.  Du vil ha ansvaret for å lede enheten administrativt og faglig, med personalansvar for 23-25 medarbeidere ved flere av tolletatens lokasjoner. Du rapporterer til leder for fellestjenester. 

Sentrale arbeidsområder:  

 • forvalte og kontinuerlig forbedre etatens fellesfunksjoner 
 • levere lokasjonsdrift, servicetjenester og forsyninger til lokasjoner 
 • forvalte og levere tjenestemobiler og mobilabonnementer  
 • interndrift og brukerservice til direktoratet 
 • administrere utleieordningen av etatens kulturhistoriske eiendommer 
 • forvalte etatens uniformer 
 • forvalte systemløsningene Trio, C-cure, nøkkelbank, Pure Service og HytteTrekk 

Kvalifikasjonskrav: 

 • fullført bachelorgrad. 1-år høyskolestudier, eller bestått fordypningsnivå på Tolletatens kompetansesenter og meget god realkompetanse på området kan erstatte kravet om fullført bachelorgrad.  
 • erfaring med personalledelse, administrativ og faglig ledelse innen stillingens ansvarsområde 
 • erfaring med å arbeide i ulike prosjekt- og driftsledelsesroller 
 • gode IT-kunnskaper 
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne 

Som leder for servicetorget er det nødvendig at du har:  

 • evne til å planlegge leveranseløp og prioritere oppstart som sikrer tidsmessig riktige leveranser 
 • evne til å utvikle løsninger og benytte digitale samhandlingsverktøy i den utøvende ledelsen 
 • en utstrakt serviceorientering mot organisasjonen 
 • meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, med evne til å skape engasjement 
 • meget god organisasjons - og helhetsforståelse, kombinert med god prosessforståelse 
 • en systematisk arbeidsstil med stor arbeidskapasitet 

Tolletatens lederplakat kommuniserer ledelsesprinsipper som er retningsgivende for våre ledere. Som leder i tolletaten er det også nødvendig at du løfter blikket, er rollemodell og bidrar til verdiskapende samfunnsbeskyttelse ved å gjennomføre, utvikle og samhandle. Videre er det viktig at du har høy integritet og evne til å skape et godt arbeidsmiljø i tillegg til å være mål-, resultat- og utviklingsorientert.    

Vi tilbyr: 

 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere  
 • gode utviklingsmuligheter i en viktig samfunnsetat 
 • stillingen lønnes som seksjonsjef/ underdirektør, kr. 750 000 – 850 000 avhengig av kvalifikasjoner. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.   
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden 
 • arbeidssted i nyoppussede lokaler sentralt i Oslo sentrum 
 • Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse.  

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål. 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte leder for fellestjenester, Semming Bråthen på telefon 90 59 91 54

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og vet hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2020 en samlet budsjettramme på 1,765 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Søknadsfrist: 02.06.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Tolldirektoratet

Kontaktperson:
Semming Bråthen, leder for fellestjenester
Tlf: 0 59 91 54

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler