SEKSJONSSJEF STYRING

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

Virksomhetsstyring skal ivareta divisjonsdirektørens behov for å fastestett mål, oppdrag og resultatkrav for divisjonen. Leder skal være
en premissgiver innen utvikling av styringsstabens ansvarsområder.

Som seksjonssjef blir du en del av divisjon Innkreving sin ledergruppe og du skal bidra til utvikling av avdelingene og seksjonenes ansvarsområde. Styringsstaben skal støtte og levere tjenester til hele divisjon Innkreving innenfor styringsområdet og er divisjonens kontaktpunkt mot Virksomhetsstyringsavdelingen og Kommunikasjonsavdelingen i Skattedirektoratet.

Seksjonens ansvarsområder er styring, rapportering og økonomi, sikkerhet og beredskap, analyse, kommunikasjon, tjenestestyring, partneroppfølging mot eksterne oppdragsgivere, kontinuerlig forbedring, innføring av prosessarbeid og nytt kvalitetsverktøy.  

 Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten er i.  Vi er en stor etat og våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.    

Hos oss møter du dedikerte medarbeidere og får en meget utfordrende og variert rolle som du i stor grad får forme selv.

Arbeidsstedet er Trondheim og du rapporterer til divisjonsdirektør og sitter i hennes ledergruppe. Fra mars 2020 er vi å finne i nybygde og flotte lokaler i Holtermannsveien 1.             

Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.             

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid 
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211), fra kr 800.000 - 1000.000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Reisevirksomhet må påregnes 

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på masternivå (eks. økonomi/samfunnsøkonomi/statsvitenskap el. ) Utenlandske grader må være NOKUT godkjent. Relevant ledererfaring fra tilsvarende arbeidsområde kan kompensere for kravet til utdanning
 • minimum 5 års ledererfaring, fortrinnsvis  fra konsulent- og /eller kunnskapsmiljøer
 • har god innsikt i samfunnsutviklingen og god virksomhetsforståelse
 • god kjennskap til økonomistyring i offentlig forvaltning  
 • gjerne relevant erfaring fra fagområdet du skal lede 

Personlige egenskaper

 • stor arbeidskapasitet og setter deg inn i nye problemstillinger
 • trives med høyt tempo
 • evne til å delegere, lede og inspirere
 • god rolleforståelse
 • evne til strategisk tenkning og analytisk tilnærming
 • strukturert med høy gjennomføringsevne
 • tydelig og samlende lederstil
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 15.10.2019

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Innkreving, Skatteetaten
kongensgate 87
7012 Trondheim

Kontaktperson:
Lars Jakob Arnøy
lja@headvisor.no
Tlf: +47 907 69 045

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler