Seksjonssjef til forebyggingsseksjonen i brukerdialogavdelingen

Er du vår nye seksjonssjef i forebyggingsseksjonen?

Tolletaten er i en spennende utvikling, og iverksatte ny organisering fra 1. oktober 2020. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologiskutviklingskraft. Vareførselsdivisjonen er etablert med hovedkontor i Bergen.

Brukerdialog er et viktig satsningsområde framover. Vi skal etablere nye digitale og brukervennlige tjenester mot næringslivet og innbyggere, og målet er å støtte næringslivets og innbyggernes behov for en effektiv vareførsel og like konkurransevilkår. Det skal være lett å gjøre rett for brukere av etatens tjenester.

I tillegg til gode digitale løsninger er forebygging et viktig virkemiddel for økt etterlevelse, og vi søker etter en seksjonssjef til forebyggingsseksjonen i brukerdialogavdelingen, som er en del av vareførselsdivisjonen. Forebyggingsseksjonen skal være et fagmiljø innenfor forebygging og gode brukeropplevelser, både eksternt og internt.

Arbeidssted vil være Bergen.  

Hos oss vil du:

 • ha en sentral rolle i utvikling av forebygging som virkemiddel for økt etterlevelse av Tolletatens lover og regler
 • være pådriver og koordinator for utvikling av kurs og fagseminarer (e-læring, webinar, opplæringsvideoer, fysiske kurs) til bruk både eksternt og internt
 • ha utstrakt kontakt med brukerne til Tolletaten for å avdekke behov for informasjon og opplæring
 • ha personalansvar
 • få mulighet for å veksle mellom å jobbe overordnet og mer detaljert inn i ulike team på tvers av etaten

Undervisnings- og foredragsoppgaver inngår i stillingen og noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi ser etter deg som:

 • har erfaring fra forebyggende arbeid, gjerne fra kursvirksomhet og holdningsskapende arbeid
 • evner å forstå og kommunisere brukernes behov
 • har god målgruppeforståelse og kanalforståelse
 • har god formidlingsevne
 • trives med å drive prosesser fremover 
 • er åpen, kreativ og fremoverlent og kan være en god sparringspartner 
 • evner å sette deg inn i nye fagområder, regelverk og arbeidsprosesser 
 • kan kommunisere både med teknologer, virksomhetens beslutningstakere og sluttbrukere
 • er god på å bygge nettverk

Kvalifikasjonskrav: 

 • bachelorgrad innenfor relevant fagområde. Bestått fordypningsnivå på Tolletatens kompetansesenter og svært god realkompetanse kan erstatte kravet om bachelorgrad  
 • må ha ledererfaring. Det er en fordel om dette er innen fagområdet og fra en større virksomhet
 • må ha hatt budsjett og resultatansvar fra offentlig eller privat virksomhet. Fordel med erfaring fra prioritering og styring av oppgaver og ressurser.
 • det er en fordel med erfaring fra å ha jobbe målrettet med forebygging som virkemiddel
 • meget god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Tolletatens lederplakat kommuniserer ledelsesprinsipper som er retningsgivende for våre ledere. Som leder i tolletaten er det nødvendig at du løfter blikket, er rollemodell og bidrar til verdiskapende samfunnsbeskyttelse ved å gjennomføre, utvikle og samhandle. Videre er det viktig at du har høy integritet og evne til å skape et godt arbeidsmiljø i tillegg til å være mål-, resultat- og utviklingsorientert.

Vi tilbyr:

 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere 
 • gode utviklingsmuligheter i en viktig samfunnsetat
 • stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, lønnsspenn fra kr 750 000 – 850 000. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden
 • arbeidssted i moderne lokaler sentralt i Bergen

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse.

Inkludering og mangfold
I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Monica Nyhagebråten på tlf. 922 30 777.

For mer informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb.

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2021 en samlet budsjettramme på 1,761 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Søknadsfrist: 16.06.2021

Arbeidssted: Bergen

Arbeidsgiver:
Tolletaten

Kontaktperson:
Monica Nyhagebråten, avdelingsdirektør
Monica.Nyhagebraten@toll.no
Tlf: 922 30 777

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler