Seksjonssjef til maritim innsatsseksjon i grensedivisjonen

Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten ferdigstilte 1. oktober en omfattende omorganiseringsprosess og etablerte grensedivisjonen med hovedkontor i Moss. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.

Seksjon maritim innsats er en del av område vest, som har ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon av varer til/fra fylkene Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland. Område vest består av fem seksjoner med tjenestested i Bergen, Flesland, Ålesund, Haugesund og Sola. 

Seksjon maritim innsats har primært ansvar for kontroll og ekspedisjon ved grensekryssende fartøystrafikk og ferge. I tillegg har seksjonen ansvar for kontroll av annen grensekryssende trafikk i det geografiske området, samt et nasjonalt ansvar for opplæring i kontroll og inkvirering av fartøy, herunder tankdykking. 

Som leder vil du ha et helhetlig ansvar for å lede enheten administrativt og faglig. Seksjonen består av om lag 18 medarbeidere som du vil ha personalansvar for. Du rapporterer direkte til områdesjefen for område vest og inngår i områdets ledergruppe. 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • faglig ansvar for maritim innsats
 • personal- og resultatansvar
 • plan-, rapporterings- og budsjettansvar 

Undervisnings- og foredragsoppgaver samt noe reisevirksomhet ligger til stillingen. 

Kvalifikasjonskrav:

 • fullført bachelorgrad. Bestått fordypningsnivå på Tolletatens kompetansesenter og meget god realkompetanse kan erstatte kravet om fullført bachelorgrad.
 • relevant ledererfaring 
 • maritim erfaring og kompetanse, herunder en fordel med erfaring fra ledelse knyttet til fartøyskontroll/fartøysinkvirering
 • gode samarbeidsevner 
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne 

Erfaring fra offentlig sektor er en fordel 

Tolletatens lederplakat kommuniserer ledelsesprinsipper som er retningsgivende for våre ledere. Som leder i tolletaten er det nødvendig at du løfter blikket, er rollemodell og bidrar til verdiskapende samfunnsbeskyttelse ved å gjennomføre, utvikle og samhandle. Videre er det viktig at du har høy integritet og evne til å skape et godt arbeidsmiljø i tillegg til å være mål-, resultat- og utviklingsorientert.

Vi kan tilby: 

 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • gode utviklingsmuligheter i en viktig samfunnsetat
 • stillingen som seksjonssjef og lønn kr. 650 000 – 750 000. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og mulighet for trening i arbeidstiden
 • arbeidssted Bergen

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse.  

Grensedivisjonens posisjon på grensen sørger for at varene som passerer Norges grenser flyter effektivt og i nødvendig grad blir kontrollert. Våre tollere har utstrakt kontakt med publikum og næringsliv, og omfattende kompetanse på regelverk om grensekryssende varer, smuglingsbekjempelse og etterretning. Grensedivisjonen består av seks geografiske områder med ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon ved tollstedene, en avdeling med ansvar for fellesfunksjoner, en fagstab og en styringsstab. 

Inkludering og mangfold
I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål. 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsleder Bård Ynnesdal på telefon 958 43 589. 

For ytterligere informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og vet hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2020 en samlet budsjettramme på 1,765 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Søknadsfrist: 30.10.2020

Arbeidssted: Vestfold og Telemark

Arbeidsgiver:
Tolletaten

Kontaktperson:
Bård Ynnesdal, avdelingsleder
Tlf: 958 43 589

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler