Senior Java-utviklere, divisjon IT

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Nå omorganiserer vi for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre?

IT-divisjonen sikrer at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje som understøtter etatens leveranser på samfunnsoppdraget på kort og lang sikt. Skatteetaten leverer IT-løsninger som brukes av hele Norges befolkning og huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 850 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av disse løsningene.

Det pågår en omfattende modernisering av Skatteetatens IT-portefølje basert på tjenesteorientert Java-arkitektur med en rekke sentrale løsninger. Avdeling Utvikling har en sentral rolle i dette arbeidet, og søker erfarne Java-utviklere som kan bidra i moderniseringsarbeidet. Avdelingen har ansvar for videreutvikling av de mange sentrale løsningene.

Du vil jobbe i et av flere team i et stort IT-miljø med høyt kompetente kolleger. Skatteetatens moderne Java-plattform, Aurora, benyttes til utviklingen. Arbeidsformen vil være basert på smidig utvikling, iht. etatens metodeverk. Arbeidssted er Grimstad eller Oslo.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver/senioringeniør (kode 1364/1181), fra kr. 631 700 – kr. 848 800 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

høyere utdannelse, gjerne på mastergradsnivå, innen IT
bred erfaring innen utvikling av Javabaserte applikasjoner og tjenester
relevant erfaring fra systemutviklingsprosjekter
erfaring med moderne utviklingsrammeverk og verktøy basert på Java
god fremstillingsevne
beherske norsk godt både muntlig og skriftlig

Det er en fordel med kompetanse innenfor flere av disse områdene:
erfaring med Go, Bash og Kotlin, Continuous Integration og verktøy for dette; Git, Maven, Nexus, Jenkins, Confluence, Jira
erfaring med tdd/bdd med verktøy som; Junit, Mockito, Spock, Cucumber, WireMock
erfaring med databaser
erfaring med integrasjon i komplekse systemlandskap
erfaring med tjenesteorientering og gjenbruk kjennskap til microservice-arkitektur
erfaring med smidige metodikker (Scrum/Kanban)
erfaring med eller interesse for søkemotorer ala Ealstic Search eller tilsvarende teknologi
kjennskap til PaaS basert på Kubernetes
kjennskap til Devops

Personlige egenskaper

analytisk og evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger
leveranse- og resultatorientert
strukturert med evne og vilje til å jobbe på standardiserte måter
initiativrik og selvdreven
gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 18.11.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Amar Rana
Tlf: (+47) 90911080

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler