Senior kommunikasjonsrådgiver

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Vi har nylig omorganisert for å møte stadig raskere endringer i samfunnet og gjennomgår store endringer. For å styrke oss i dette arbeidet søker vi en erfaren kommunikasjonsrådgiver til vår HR-avdeling. HR-avdelingen i Skattedirektoratet har et overordnet ansvar for helhetlig styring og utvikling av HR i Skatteetaten.

Vi ser etter deg som har et sterkt engasjement for endringskommunikasjon og arbeidsgiverprofilering (employer branding), og som kan bidra til å løfte etatens arbeid på disse områdene.

Vi ønsker oss en kommunikasjonsrådgiver som har en god penn og et kreativt blikk. Du er god til å bruke tekst og visuelle virkemidler og skreddersy innhold til ulike målgrupper. Du er engasjert og effektiv i det du gjør, og deler raust av erfaringen din med kolleger.  Du vil ha tett kontakt og utstrakt samarbeid med Kommunikasjonsavdelingen i Skattedirektoratet og øvrige kommunikasjonsressurser i etaten. Du vil også delta i prosjekter på tvers av fagmiljøer i etaten. 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 650 000 – kr 800 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen kommunikasjonsfag eller journalistikk er ønskelig
 • bred erfaring med internkommunikasjon og kommunikasjonsrådgivning, gjerne fra en større virksomhet
 • kan vise til resultater fra bruk av strategisk kommunikasjon i endringsprosesser
 • erfaring med arbeidsgiverprofilering
 • svært god skriftlig, muntlig og visuell framstillingsevne
 • evne til å strukturere og formidle informasjon på en enkel og effektiv måte – tilpasset målgruppe og kanal
 • erfaring med nytenkende bruk av digitale kanaler og sosiale medier
 • erfaring med internkommunikasjon og blikk for engasjerende og nyttige temaer for ansatte

Personlige egenskaper

 • høy arbeidskapasitet og stor gjennomføringsevne 
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • kreativ og nysgjerrig 
 • selvgående og initiativrik, men jobber gjerne i team
 • god til å lytte og til å se en sak fra flere sider

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 29.08.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Ingrid Sanne
Ingrid.Sanne@skatteetaten.no
Tlf: 982 65 927

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler